Velkommen til bokbad på Steinerhøyskolen

12. desember 13:00 - 14:30
Arrangementet på Facebook

«Lek i tidlig barnealder gir det beste grunnlaget for senere læring og vekst, og vi vet at leken er små barns foretrukne læringsform.» (Lunde & Brodal, 2022)

 

12. desember kl. 13.00-14.30 inviterer Steinerhøyskolen til bokbad. Da kommer forfatterne av boka Lek og Læring i et nevroperspektiv, hvordan gode intensjoner kan ødelegge barns lærelyst (Universitetsforlaget, 2022) til Steinerhøyskolen.

Lege og journalist Charlotte Lunde og hjerneforsker Per Brodal belyser i denne boka grunnleggende betingelser for læring og løfter fram lekens betydning i barndommen. Forfatterne peker på hvordan forhold i skole og samfunn kan bidra til å svekke lærelysten og øke stressnivået hos barn. De er spesielt opptatt av hvordan barns mulighet for lek er vesentlig redusert de senere årene som følge av seksårsreformen, læringstrykk i barnehage og skole og mer voksenstyrte aktiviteter i fritiden.

Forfatterne presenterer boka i samtale medførstelektor Frode Barkved og tar imot spørsmål fra salen.

Vi ønsker studenter, lærere, barnehagelærere, foreldre og andre interesserte hjertelig velkommen!

Bokbadet livestreames på Zoom, klikk her for å delta.

Meeting ID: 831 0247 9098

Passcode: Ve3J20

Arrangementet er gratis.