Temauke om samisk tradisjon, språk og kultur

Vi har slått på stortrommen og satt opp et fullspekket program med innlegg fra en rekke dyktige fagfolk og et stort utvalg verksteder. Temauken er oppstarten på Rekomp/Dekomp-prosjektet som går over tre år, og som arrangeres i samarbeid mellom Samisk høgskole, Steinerhøyskolen og landets steinerbarnehager og steinerskoler.

Målet for temauken er å gi deltakerne et godt felles grunnlag i kunnskaper, innlevelse og noen praktisk-kunstneriske ferdigheter. Vi oppfordrer virksomhetene til å prioritere å delta på denne viktige oppstarten av prosjektet!

Mål for prosjektet som helhet:
• Bevisstgjøre egne og skolens/barnehagens kollegiums kunnskaper om, og holdninger til samisk tradisjon, språk og kultur
• Utvikle et felles kunnskapsgrunnlag om samisk tradisjon, språk og kultur
• Definere og utarbeide godt innhold og gode arbeidsmåter i barnehage og skole
• Utvikle en felles forståelse og ferdigheter for sammenveving av vitale kulturperspektiver i skolens og barnehagens virksomhet

Temaet for samlingene er konkretiseringer av rammeplan for barnehagen og steinerskolenes læreplan der samiske, didaktiske og steinerpedagogiske perspektiver utvikles og veves sammen. Den faglige bakgrunnen for samlingene blir gitt i temauken, og kunnskapen videreutvikles og fordypes i de årlige samlingene.

Temauken koster 1000 kr per deltaker (gratis for studenter ved Steinerhøyskolen), og dekker lunsj alle dager.
Vi gleder oss til å fordype dette viktige tema sammen med dere!

Parallelle verksteder:

  1. Duodji –Samisk håndverk med Karen Inga Eira, Samisk høgskole & Kirsten Borgnes, Steinerskolen i Bærum
  2. Duodji – Samisk håndverk med Máret Hætta, Samisk høgskole & Venta M. Gaarder, Steinerhøyskolen
  3. Samisk musikk og luohti/joik med Georg Buljo, musiker og gitarist
  4. Samiske fortellinger og luohti/joik med Mari Helander, kulturformidler og lærer & Gry Storsve Hundsnes, Steinerhøyskolen
  5. Krympekopp – trearbeid med Andreas Barsleth Nilsen, Steinerhøyskolen
  6. Tilnærming til samisk samtidskunst gjennom billedpresentasjon og eget arbeid – Søm og trykk med Sidsel Hovland og Ingvild T.N. Skeie, begge fra Steinerhøyskolen

Deltakerne velger én arbeidsgruppe som de følger alle dagene. Gruppe velges ved påmelding.