Samling for nyutdannede lærere

Onsdag 22. mai kl. 10:00-15:00
Registrer deg her

Steinerhøyskolen ønsker å bidra til å gi nyutdannede lærere en god overgang fra utdanning til yrke. Å skape gode arenaer for erfaringsdeling og profesjonsfaglig utvikling er viktig for at lærere skal oppleve mestring og glede på jobb. Forskning viser at god oppfølging og veiledning øker nyutdannede læreres motivasjon og trivsel. 

Steinerhøyskolen inviterer herved til en samling for nyutdannede lærere onsdag 22. mai 2024, klokken 10:00 til 15:00 i Steinerhøyskolens lokaler på Uranienborg i Oslo.

Samlingen er gratis og det serveres lunsj fra Godt Brød. Husk å melde fra om eventuelle preferanser/allergier/intoleranser ved påmelding.

NB! Både lærere som er utdannet fra Steinerhøyskolen og lærere med annen utdanningsbakgrunn som jobber på en steinerskole er hjertelig velkomne til samlingen!