Oslokursene 2021 (digitalt)

26. juli til 6. august 2021

Grunnkurs i steinerpedagogikk 2021, uke 30, 26. - 30. juli

Se brosjyre

Grunnkurs i steinerpedagogikk retter seg mot nye lærere, vikarer og assistenter. Kurset gir en innføring i grunntankene i det metodiske, og på det enkelte klassetrinn og hvordan læreplanen er lagt opp. I tillegg blir det øvelser i maling og eurytmi.

Grunnkurset arrangeres med direktesendte digitale økter mandag til fredag fra 9.00 til 14.45. De erfarne pedagogene Gudrun Sanden, Siri Gossé og Solvita Mellenberga innleder, underviser og har arbeids- og samtalegrupper denne uken. Grunnkurset vil ikke bli tatt opp, og deltakelse krever digital tilstedeværelse i denne uken. Alle deltakere får kursbevis etter gjennomført kursuke.

Frist for påmelding er 22. juni! Lenke til påmelding.

Påmeldte får tilsendt link til kurset i uke 29. Vi ber om at påmeldte som allikevel ikke kan delta gir beskjed til oss. Dette av hensyn til gruppeinndeling og gjennomføring.

Oslokurset 2021, uke 30 - 32

Se brosjyre

Oslokurset er spesielt rettet mot steinerskolelærere, men det er også godt egnet for alle pedagoger som vil lære mer om de steinerpedagogiske ideer, fagdidaktikk og praksis.

I programmet finner du et stort tilbud av kurs som dekker de fleste fag i grunnskolen, og fire kurs for lærere på videregående. Det er i tillegg et utvalg praktiske og kunstneriske kurs. Se programmet og kursoversikten.

Oslokurset arrangeres i år som et webinar som består av:

  • Forhåndsinnspilte filmer og foredrag som kan sees på nett fra uke 30 til og med uke 32
  • Daglige direktesendte morgenforedrag i uke 31: Ideer til nysgjerrighetspedagogikk ved Markus Lindholm
  • Enkelte emner tilbys som online kurs
  • Digitale samtalegrupper arrangeres hver dag i uke 31
  • Daglig digital kafé for å møte andre deltakere
  • Mapper med artikler, kilder og inspirasjon til videre arbeid som kan lastes ned

Den digitale gjennomføringen åpner for deltakelse i flere kurs men krever at deltakerne setter av tid til å se innledninger, filmer og lese materiellet tilhørende kursene før de deltar i de digitale samtalegruppene som hører til de fleste av kursene. Samtalegruppene ledes av foredragsholder i hvert kurs.

For kursene for videregående trinn og for noen av de praktiske og kunstneriske fagene arrangeres det ikke samtalegrupper.

Påmelding skjer i to runder. Først melder du deg på Oslokurset innen 22. juni her: Lenke til påmelding.

Etter at påmeldingsfristen er gått ut 22. juni, får alle påmeldte tilsendt mer informasjon og påmeldingsskjema til samtalegruppene. Alle påmeldte får tilsendt individuell innlogging til nettportalen.

Steinerhøyskolen har fått støtte til kursrekkene gjennom den statlige satsningen Dekomp – desentralisert kompetanseutvikling. Årets kurs tilbys derfor gratis, men påmelding innen fristen er avgjørende.