Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis - seminar

2. februar 10.00-16.00
Meld deg på her

Seminardag fredag 2. februar 2024 kl. 10 -16 på Steinerhøyskolen

Kl. 10.00 Velkommen ved Josefin Winther og Dagny Ringheim

Kl. 10.15 Mellom ro og uro – skolens form og pedagogikkens innhold. Josefin Winther

Kl. 11.00 Pause

Kl. 11.15 Sosiale og emosjonelle vansker. Ole Andreas Holm

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 13.00 Workshops 1 (velg én av gruppene)

·      Spacial Dynamics. Laurence Sheen

·      Lek og oppmerksomt nærvær. Mariann Dahle

·      Hvordan ta i bruk Helsepedagogisk kurs. Bente Edlund

·      Sosiale og emosjonelle vansker (cases). Ole Andreas Holm

·      Trommesirkel. Lars Kolstad

Kl. 14.00 Pause

Kl. 14.15 Workshops 2 (samme gruppe). Faglig refleksjonsarbeid

Kl. 15.20 Felles erfaringsdeling i Aulaen

Kl. 16.00 Takk for i dag!

Oppmerksomt nærvær i bevegelse og lek – Mariann Dahle

I denne workshopen vil vi gjennom lek og sentreringsøvelser utforske hvordan vi kan skape et trygt miljø for elevene, der de kan føle seg fri til å bli bedre kjent med seg selv, og seg selv i samspill med andre. Vi vil blant annet arbeide med dynamikk, kaos og orden, samarbeidsevne og et skjerpet sanseapparat. Motet utfordres kanskje også. Det blir garantert latter og entusiasme, kombinert med rolige sekvenser, der fokuset er vendt innover. Workshopen henter inspirasjon fra Intuitiv Pedagogikk, eurytmi og mindfulness. 

Spacial dynamics – Laurence Sheen

Spacial Dynamics er en videreutvikling av Bothmer-gymnastikk og handler om en pedagogisk bruk av bevegelse for alle lærere. Det handler om å få verktøy og inspirasjon til å bringe alderstilpassede bevegelsesaktiviteter inn i klasserommet. Dagens generasjon unge trenger mer sunn og variert bevegelse. I Spacial Dynamics arbeider man med trinnvise progresjoner av et bredt spekter av leker og bevegelsesaktiviteter for barn i alderen 5 til 18 år. En viktig del av dette er hvordan man lærer dem på en måte som gir bevegelsesglede og kroppsligvelfølelse. Laurence er instruktør i Spacial Dynamics, og vil gi et utdrag i denne workshopen. 

Hvordan ta i bruk Helsepedagogisk kurs – Bente Edlund

I denne gruppen gis den en introduksjon til terapeutiske og pedagogiske perspektiver i Rudolf Steiners Helsepedagogisk kurs (1924). Dette er et sentralt verk i Steiners arbeid, og byr på et begrepsapparat for å forstå utfordringer og vansker som kan oppstå i den menneskelige utviklingen. I tillegg gir boken flere forslag til hvordan man kan arbeide terapeutisk og pedagogisk med elever som har et særskilt behov for støtte og omsorg.  

Trommesirkel – Lars Kolstad

Trom som du er! I en trommesirkel bruker vi trommer og perkusjon for å spille oss godt sammen. Siden det er umulig å spille feil, og fordi mangfoldet kommer til syne som rikdom i det musikalske uttrykket, er dette en samspillsform alle kan delta i. Gjennom lyttende utprøving av ulike rytmer rundt en felles puls, oppstår unik øyeblikksmusikk, skreddersydd for oss - av oss. I løpet av denne workshopen, som passer for lærere og andre pedagogisk ansatte fra 2. til 10. trinn, vil du først og fremst få erfaring med hvordan det er å delta i en trommesirkel. Sammen vil vi reflektere over noen fenomener som er tilstede i det musikalske samspillet, og se på mulige overføringsverdier til sosialt samspill generelt. Du vil også lære noen enkle grep du kan ta med deg, så du selv kan starte opp med din egen klasse. Trommesirkel er gøy, inkluderende og energiskapende og er samtidig et kraftfullt redskap for å arbeide med klassens mellommenneskelige musikalitet.

 

Cases – Ole Andreas Holm

I denne workshopen fordyper vi temaet fra dagens forelesning; sosiale og emosjonelle vansker. Deltagerne bes om å forberede noen caser fra sin egen praksis. Disse ser vi på å i fellesskap, og prøver å skape noen eksempler på hvordan vi tilnærmer oss elever med utfordringer i skolen.