I Ulvesonen - Temauke på Steinerhøyskolen

Fenrisulven sluker solen (Louis Moe)
Debatten om ulv har pågått i flere år. Motsetningene er dype og har mytiske undertoner. Hva er dette ukjente og kanskje farlige, som skjuler seg ute i ‘villmarka’? Inneholder også menneskesinnet en ulvesone – en friksjonssone mellom det ordnede og det ville som kan rive i stykker? Ulvesonen foruroliger – den trekker oss ut av komfortsonen og inn i uveisomme landskap.
Gjennom tre dager ønsker vi på Steinerhøyskolen å undersøke denne grensesonen som ulvekonfliktene er uttrykk for. Vi vil undersøke hvorvidt pedagogikk kan fremme barns ferdigheter i omgang med det risikofylte, både knyttet til etiske, emosjonelle og karakterbyggende ferdigheter. For livsmestring må handle om hvert enkelt menneskes evne til å oppholde seg i nærheten av Ulvesonen, uten verken å drepe ulven eller bli slukt av den.

Målgruppe

Studenter, pedagoger og alle andre som er interesserte i temaet.

Praktisk informasjon

Påmeldingsfrist 20. april 2024: meld deg på her.
Deltakeravgift inkl. lunsj: kr 500,- Gratis for studenter.

For mer informasjon

Dagny Ringheim (dagny.ringheim@steinerhoyskolen.no) eller Markus Lindholm (markus.lindholm@steinerhoyskolen.no).

Last ned brosjyren med all informasjon.

Program

Verksteder

  • Gå for det! Lars Wegge

Presise øksehugg og myke penselføringer. Forpliktende kunsthåndverk i rått, ferskt lindetre med øks og oljefarger. Deltakerne må ha noe erfaring med skarpe kniver og økser. Det vil være (slåss-?)hansker og metervis med plaster tilgjengelig alle dagene.  

  • Ulver i mosen med Henrik Thaulow

Gjennom utforskende og ikke-figurative tegneøvelser beveger vi oss fra det tamme, forutsigbare og trygge til det risikofylte, grensesprengende og farlige.

  • Stoff og sting - Frittbilledbroderi med Sidsel Hovland og Ingvild Skeie

Utstyrt med spisse nåler og et grenseløst farge-repertoar i garn og tråd sniker vi oss frem langs halvkjente stier, eller løper i helt fremmed terreng.

  • Ulvens natur - ulvens skulptur med Odd Lindbråten

Gjennom konkrete beskrivelser og mytologiske fortellinger danner vi oss, over tid, bilder av ulvens vesen. Fryktelig, omsorgsfull, visdomsfull, fryktløs, leken. Ytre og indre bilder. Dette modelleringskurset søker å forene alle sider i et ekspressivt uttrykk.

  • Ragnarok, slik den er fremstilt i Eddadiktet Voluspå, «vargtid» med Venta Gaarder

Vi arbeider med kraftige formuttrykk og fargedramatikk med flere male-og tegnemedier og flere format. Arbeidet tar utgangspunkt i et utdrag (10-12. vers) av Eddadiktet Voluspå som fremstiller Ragnarok.

Bidragsytere

Frode Barkved er førstelektor i antroposofi og samfunnsfag ved Steinerhøyskolen.

Venta Gaarder er høyskolelektor i norsk, historie og kunstfag ved Steinerhøyskolen.

Sidsel Hovland er høyskolelektor i kunstfag ved Steinerhøyskolen.

Odd Lindbråten er høyskolelektor i kunstfag ved Steinerhøyskolen.

Markus Lindholm er biolog og professor i naturfagsdidaktikk ved Steinerhøyskolen.

Christian Pedersen er biolog og forsker ved NIBIO. Naturfotograf og naturverner og startet opp ulveaksjonene i Norge i 2001.

Lars Risan er antropolog, jobber ved Kulturhistorisk museum og er forfatter av boken Ulvebarn – Omsorgens naturhistorie.

Frank Rossavik er journalist og forfatter av boken Ulv? Ulv! En bok om rovdyr og mennesker i Norge.

Ingvild Skeie er høyskolelektor ved barnehagelærerutdanningen på Steinerhøyskolen.

Musikerduoen Sarah-Jane Summers og Juhani Silvola smelter sammen skotske og nordiske tradisjoner til sin egen form av sjangeroverskridende folkemusikk, som spenner fra det vakre, lette og lyse til råskap, tyngde og mørke, og som snakker både til kroppen, intellektet og sjelen.

Henrik Thaulow er høyskolelektor i kunstfag ved Steinerhøyskolen.

Lars Wegge er steinerpedagog og gjestelærer ved Steinerhøyskolen.

Josefin Winther er høyskolelektor og studieleder i sosialpedagogikk ved Steinerhøyskolen.

Barbara Zimmermann er professor i anvendt økologi ved Høgskolen i Innlandet med forvaltning til store rovdyr og hjortevilt som forskningsfelt.