Foredragskveld med Terje Sparby

Torsdag 2. desember 2021, 19.00-21.00
Les mer på facebook

Vi inviterer til foredragskveld med Steinerhøyskolens professor, Terje Sparby.

Terje er filosof, og hans hovedområde innenfor forskning er tysk idealisme, bevissthetsforskning, fenomenologi, førstepersonsmetoder, antroposofi og meditasjon.

Tema for kvelden:
“Terskelens vokter” er et sentralt begrep i Steiners antroposofi. Hva betyr dette begrepet? Hva vil det si å erfare terskelens vokter? Disse spørsmålene behandles i sammenheng med et forsøk på å avklare hva en historisk og systematisk steinerforskning kan bety i dag.

Foredraget foregår i Steinerhøyskolens aula, og er gratis. Velkommen!