"Dette: Å være i livet" - Steinerhøyskolens temauke 2022

Tirsdag 3. til fredag 6. mai 2022
Se arrangementet på Facebook

Velkommen til Steinerhøyskolens temauke. Årets tema er "Dette: Å være i livet".

Praktisk kunnskap i skole og utdanning

I dagens samfunn har vi stor tilgang på informasjon og faktuell kunnskap. Likevel er vår evne til å omsette kunnskap i handling ofte fraværende. Hvordan kan vi ruste barn og unge til å stå i livet, som handlende individer, som deltagere i fellesskapet og som en del av naturen?

I årets temauke setter vi søkelyset på begrepet praktisk kunnskap. Hvordan kan vi forstå praktisk kunnskap, og hva innebærer det i lys av steinerpedagogikkens idé om undervisning som kunst og lærerens frihetsrom. Hvordan kan vi arbeide med denne kunnskapsformen i steinerpedagogikken?

Gjennom temaukens fire dager skal vi undersøke begrepet praktisk kunnskap og utdanningens oppdrag gjennom forelesninger, samtaler og kunstnerisk og praktisk arbeid.

Foredragsholdere er Markus Lindholm, Karina Skilbrei, Josefin Winther, Stein Førde, Synne Myrebøe, Bernt Gustavsson, Eli Tronsmo og Frode Barkved.

Praktisk-kunstneriske arbeidsgrupper ved:

Trommesirkel — Den gode groove som møtested for individ og fellesskap. (Lars Kolstad)
Modellering — Formkraft, livskraft, løftekraft: vi utforsker leire. (Odd Lindbråten)
SMIE — Å være i elementene. (Henrik Thaulow)
Muligheter i bivoks (Venta Gaarder)
Eurytmi — Hvem, om ikke du, skal bevege verden med trinn ingen har danset før? (Gudrun Sanden)

Alle deltagere må melde seg på praktisk-kunstnerisk arbeidsgruppe innen torsdag 28. april. Dem som ikke har meldt seg på innen da, vil bli plassert på grupper hvor det fremdeles er ledige plasser. Påmelding sendes til Kyra.Kleinstapel@steinerhoyskolen.no.

Temauken er åpen for alle interesserte. Påmelding sendes til Kyra.Kleinstapel@steinerhoyskolen.no.

Se programmet her: Steinerhøyskolens Temauke 2022.