Høyskolelektor

Venta Mickeviciute Gaarder

Norsk, Samfunnsfag, Pedagogikk, Kunstfag

Utdanning  

1.       Bachelorgrad  i steinerpedagogikk på lærerutdanningen ved Rudolf Steinerhøyskolen (2007–2010)

2.       Billedkunståret ved Rudolf Steinerhøyskolen (2006–2007)

3.       Master i nordisk filologi med norsk som hovedemne, Universitetet i Vilnius (2004–2006)

4.       Master i tverrfaglige studier i nordisk vikingtid og middelalder, Universitetet i Oslo (2000–2003)

5.       Mellomfagstillegg i nordisk filologi ved Universitetet i Oslo (1999–2000)

6.       Grunnfag  i norsk som fremmedspråk ved Universitetet i Oslo (1998)

 

Jobberfaring

1.      Fra høsten 2018 – ansatt ved Steinerhøyskolen

2.      2010–2018 – klasselærer ved Steinerskolen i Bærum

3.      2008–2010 – språklærer i norsk som fremmedspråk for utenlandske studenter ved en privat språkskole i Oslo

4.      2003–2007 – tolk og oversetter fra norsk til litauisk og fra litauisk til norsk tilknyttet norsk rettsvesen

5.      Språklærer i fjernundervisning for tolker i norsk/litauisk ved Tolkeutdanningen, HF, Universitetet i Bergen.