Professor i naturfag

Markus Lindholm

Jeg var selv elev på steinerskolen, og tok min pedagogiske utdanning ved Rudolf Steinerseminariet i Järna/Sverige (1976) og ved Goetheanum/Sveits (1978). 1984-87 studerte jeg geofag og landskapsøkologi ved Ludwig-Maximillian-Universität München og tok en bachelor der. 1996-2000 studerte jeg biologi ved UiO og avsluttet med en hovedoppgave (Cand.scient) i akvatisk økologi. 2003 ble jeg stipendiat ved CEES (Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis)/UiO, og disputerte til PhD I 2006, på et arbeid om akvatisk økologi, energifluxer og biodiversitet på flomsletter i Okavangodeltaet (Botswana).

Arbeidserfaring:

1979-1984 var jeg klassestyrer på barnetrinnet ved Steinerskolen i Oslo, og fra 1987-1996 hovedlærer i biologi og geofag på høyere klassetrinn, og også klassestyrer. I de til sammen 14 årene ved Steinerskolen i Oslo var jeg involvert i alle deler av den daglige skoledriften, og var medlem eller leder av en rekke administrative komiteer. Mens jeg studerte ved UiO arbeidet jeg også deltid som lærer ved Heltberg Private Gymnas, og hadde undervisningsoppdrag for steinerskoler på Østlandet. 2000-2003 underviste jeg dels ved Nesodden Videregående Skole, og dels ved Høyskolen i Telemark (økologi) og Høyskolen i Oslo/Akershus (naturfag for førskolelærere). Ett år jobbet jeg også som snekker.

2007 ble jeg ansatt som forsker ved Norsk Institutt for Vannforskning/NIVA, der jeg særlig har arbeidet med akvatisk biodiversitet, miljøgifter, effekter av klimaendringer og vurderinger av økologisk tilstand i vann og vassdrag. I 2013 ble jeg seniorforsker, og i perioden 2016-2018 var jeg forskningsleder for seksjon for ferskvannsøkologi.

I perioden 1995-2010 var jeg regelmessig gjestelærer i biologi og geofag ved Steinerhøyskolen, og gjennom en årrekke også kursleder ved Oslokurset. Fra 2012 har jeg hatt en deltidsstilling som førsteamanuensis, før jeg våren 2019 fikk mitt professorat der i naturfagsdidaktikk.

Annet:

Jeg var allerede som gutt svært opptatt av biologi, geofag, økologi og miljø, og brukte den gang som nå det meste av min fritid utendørs, med steinsamling, insekter, fugler, jakt, fiske og friluftsliv. Jeg har hele tiden vært opptatt av hvordan disse emnene kan knyttes opp til filosofi, pedagogikk og samfunnsfaglige perspektiver, og krysningspunktet mellom evolusjon, filosofi og bevissthet har alltid stått sentralt. Vitenskapsformidling og pedagogikk har også alltid stått mitt hjerte nær, og publisering, foredrag og kursvirksomhet har vært viktige deler av mitt arbeid.

Pågående prosjekter knyttet til Steinerhøyskolen:

  1. Biografiarbeid om Alfred Russel Wallace. Leveransen vil være en biografisk studie, som også drøfter hans ideer og kosmologi. Forventet utgivelse: oktober 2022.
  2. Cognition and concepts in early childhood. Prosjektet undersøker premissene for tidlig kognisjon i spedbarns- og førskolealder, og hvordan erfaring av mening danner grunnlag for begrepsutvikling i tidlig barndom. 1 artikkel er submitted, og en neste er i arbeid.
  3. Biofilia. Fenomenologisk orientert lærebok i biologi og økologi for bruk i lærerutdanning.

Pedagogisk relevante publikasjoner

2022

Tenkning som møteplass mellom taushet og tale, Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8/2022

2021

Taksonomiske funderinger, Biolog 4/2021

2020

Meitemark, Naturen 6/2020

Meditasjoner over barnet, Klassekampen desember, 2020

Leketøysfella, KK, februar 2020

Livet er sin egen årsak. Biolog 1/2020

Livet før livet. KK 5. januar 2020

2019

Å lære å tenke. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Hundre år med barnet som genuint utviklingsprosjekt. Kronikk Aftenposten 21. sept

Sommerfuglenes ferd. Klassekampen 5. juli

2018

Lindholm, M. Promoting curiosity? Possibilities and pitfalls in science education. Science & Education 27, 987-1002. https://link.springer.com/article/10.1007/s11191-018-0015-7

Nytt liv fra en grøt av fett og safter (om insekters metamorfose). Aftenposten Viten 31.5 https://www.aftenposten.no/viten/i/VRMrMr/Slik-oppstar-sommerfuglene-fra-en-grot-av-fett-og-safter

Et langvarig vennskap (om svalestjerten, Papilio machaon). Naturen nr 3, 121-130. PDF

Gi ikke barnehagebarna vernebriller. Kronikk Aftenposten 22.10. https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/bKx8Av/Gi-ikke-barnehagebarna-vernebriller—-Markus-Lindholm

Det handler om å ta barn på alvor. Kronikk Forskning.no 10.11.  https://forskning.no/naturvitenskap-skole-og-utdanning-barn-og-ungdom/det-handler-om-a-ta-barn-pa-alvor/1258576

Læringspress i barnehager fremmer ikke kunnskapsglede eller nysgjerrighet. Kronikk Forskning.no 28.11.  https://forskning.no/barn-og-ungdom-debattinnlegg-naturvitenskap/laeringspress-i-barnehagen-fremmer-ikke-kunnskapsglede-eller-nysgjerrighet/1264395

2017

Dyphavets skrekk (om blekkspruten). Biolog Nr 2, 6-11. PDF

Forskeren som snudde naturen på hodet (om Alexander von Humboldt) Aftenposten Viten 16.5.

https://www.aftenposten.no/viten/i/OxBlk/-Forskeren-som-snudde-naturen-pa-hodet

Verdens mektigste mann (om oppvekst og taus kunnskap). Kronikk VG 28.2. PDF

Et lavmælt budskap (om filmen «Barndom»). Kronikk Klassekampen 31.3. PDF

Med nye øyne (med Julie Dahle; om spedbarn og blikk-kontakt). Kronikk Foreldre & Barn 4, 58-60 PDF

Modeller och magi – var sak har sin tid. Tidsskr. På Väg Nr 1, 28-37

Under ytan – geologin som inngång till pubertet och vetenskap. På Väg Nr 2, 21-29.

2016

Naturvennskap Naturhistorie Naturmodell. Meddelelser til Steinerskolenes medarbeidere – Nr 54, 25-35. PDF

Verdens verste skadedyr? Aftenposten Viten 10.6. https://www.aftenposten.no/viten/i/vAaMj/Verdens-verste-skadedyr

Frykt og fotosyntese. kronikk Aftenposten 4.10. https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/0llj6/Frykt-og-fotosyntese–Markus-Lindholm

En møll, to eurytmister og mye DDT. Minervanett 11.2. https://www.minervanett.no/en-moll-to-eurytmister-og-mye-ddt/155810

2015

Lindholm, M. DNA dispose, but subjects decide. Learning and the extended synthesis. Review-paper. Biosemiotics 8/3: 443-461. https://link.springer.com/article/10.1007/s12304-015-9242-3

Snabeldyr og svarttrost på reisefot. Aftenposten Viten 7.4. https://www.aftenposten.no/viten/i/88VG/Snabeldyr_-svarttrost-og-evolusjon

Utenfor tiden. En kritikk av Steiners antroposofi. Meddelelser til Steinerskolenes medarbeidere nr 51, 6-11. PDF

Dødelig stråling, muskelsvinn og hjerteproblemer. Aftenposten Viten 18.8. https://www.aftenposten.no/viten/i/JLzX/Dodelig-straling_-muskelsvinn-og-hjerteproblemer

Du vandrer på Stjernestøv. Aftenposten Viten (med Jon Larsen) 3.12. https://www.aftenposten.no/viten/i/BjBw/Du-vandrer-pa-stjernestov

Kosmisk eskapisme. Tidsskr. Naturen nr 5, 220-224. PDF

Elefantene og jeg. Eller: Hva betyr det å være «noen»? Biolog 2/3, 11-23. PDF

Mineralenes kosmiske opprinnelse (med V. Rekaa). Naturen nr 6, 285-296. PDF

2014

Lindholm, M. Morphologically conservative but physiologically diverse: the mode of stasis in Anostraca (Crustacea: Branchiopoda). Evolutionary Biology 41/3:503-507.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4129224/

Reguleres vinden av en biotisk pumpe? Naturen 4, 143-149. https://www.bioticregulation.ru/common/pdf/Lindholm-Naturen-no4-2014.pdf

2013

Da fuglene kom til Galapagos. Naturen 4, 138-147. PDF

Selbekk, R. S. & M. Lindholm. Mineralenes egen evolusjonshistorie. GEO 6, 16-21

2012

Lindholm, M., F. Stordal, D.O. Hessen, S. J. Moe & P. Aass. Climate driven range retraction of an Arctic freshwater crustacean. Freshwater Biology 57:2591–2601. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/fwb.12030

Selbekk, R & M. Lindholm. Evolusjon i spennet mellom geologi og biologi. Norsk Bergverksmuseum, skrift 49:65-71.

Kvarts – Enhet og mangfold. Naturen 5, 240-246. PDF

Ingen epler i Paradis. kronikk Aftenposten 17.11. https://www.aftenposten.no/meninger/i/dOMpw/Ingen-epler-i-Paradis

2011 og tidligere

Lindholm. M. 2010. Å konstruere sin nisje – bladskjærermaur og seleksjon. Biolog 3:40-49. PDF

En sosial darwinisme (om Alfred Russel Wallace). Libra 2009/2, 82-89. PDF

Lindholm, M., Hessen, D.O., Mosepele, K. and Wolski, P. 2007. Food webs and energy fluxes on a seasonal floodplain: The influence of flooding size. Wetlands 24/2:775-784. https://link.springer.com/article/10.1672/0277-5212(2007)27[775:FWAEFO]2.0.CO;2

Drømmen om det naturlige mennesket. Naturen Nr 6/2002, s.281-298.

Inntrykk fra regnskogen. Steinerskolen 2/1997

Samlivsundervisningen i Steinerskolen Pedagogisk Profil 4/1997

Geologi i 9.klasse. Ariadne årbok, Haugesund 1996

Ålens eventyrlige liv. Steinerskolen 4/1995:14-20

Skal skolen drepe undringen? Kronikk Aftenposten 6.5.1992 PDF

Litt geologi. Steinerskolen 3/1984:23-29. PDF

BØKER

Lindholm, M. 2021. Nysgjerrighet. Dybdelæring i informasjonssamfunnet. Universitetsforlaget, Oslo

Lindholm, M. 2012. Evolusjon. Naturens kulturhistorie. Spartacus forlag, Oslo

Lindholm, M. 1998. Jordens ansikt – dialoger med en skapende natur. Vidarforlaget, Oslo.