Høyskolelektor

Marius Wahl Gran

Underviser:
Pedagogikk, Billedkunst

Fagområder innen undervisning og forskning, utdannelse/bakgrunn:

Utdanning:

Diplom Bildlärarlinjen, Steinerhögskolan i Järna, Sverige, 1994

Fristående kurser, 95 høyskolepoeng, Konstfack Stockholm, 2015

Master Degree in Waldorf Education 120 ECTS, Steinerhøyskolen, Oslo. 2016

Fagområder:

Kunstfag og fargepedagogisk undervisning ved Form og farve i steinerpedagogisk perspektiv (studieår), samt ved andre studieprogram ved Steinerhøyskolen, Oslo.

Publikasjoner:

Artikler om pedagogikk:

Undervisningens dramatiska plattform, Pedagogiska  Magasinet, 2016

Lovtal till svarta tavlan, På Väg, 2015

Diverse aktiviteter:

Gjesteforeleser ved bl.a  Järna Akademi og Waldorflärarhögskolan, Stockholm, Sverige

Pågående kunstnerisk arbeid i egen studio, med fokus på maleri, farge og persepsjon.

Symposium:

Rudolf Steiners kunstimpuls og virkningshistorie, Kunsthøyskolen, Oslo, 2017

Foredrag:

Tabula Rasa. Presentasjon av eget forskningsarbeid på engelsk. Norense, Stockholm, 2016

Medlem konstcentrum Öst, Stockholm

Tidligere styremedlem i Stiftelsen Hilma af Klints Verk, Sverige

Styremedlem Stiftelsen Kristallen, Sverige som arbeider for oppføring av en utstillingshall utenfor Stockholm med fokus på kunst, forskning og pedagogikk. Prosjektet er tegnet av arkitektkontoret Snøhetta.

Med i prosjektgruppen og curator for utstillingen See! Colour!, Järna, Sverige, med verk av Hilma af Klint, Rudolf Steiner og James Turrell, samt fargepersepsjon eksperiment.

Separatutstillinger i utvalg:

Kunstforeningen i Meråker 1997

Gardemoen flyplass (adm.bygg.) 1998

Heimdal Kunstforening 2000

Kulturhuset i Ytter- järna, Sverige 2002

Tønsberg kunstforening 2003

Galleri Albin Upp, Oslo 2002, 2004, 2006, 2009, 2011, 2016

Galleri Valvet, Järna 2016

Juryerte utstillinger:

”Eros”, Haugar, Vestfold kunstmuseum 1998

Fossekleiva Brukssenter, Berger 1998

Gruppeutstillinger i utvalg:

Raulandsutstillingen 1997

Sunndal Kunstforening 1997

Galleri Umbra, Stockholm 2000

Abel Kunsthandel, Oslo 2004

See! Colour! James Turrell – Hilma af Klint, Järna 2011

Stigtomta kirke, Nyköping, 2011

ID Galleriet, Stockholm 2013

Färgfabriken, Stockholm 2015

Representert i utvalg:

Teknologisk Forlag, Bergen

Interconsult, Trondheim

Aker Engineering, Oslo

Møller- Gruppen, Oslo

Glastad Capital, Oslo

HÅG, Oslo

LRF Stockholm

Hjertesenteret, Oslo

Vidarkliniken, Järna

Kulturhuset i Ytterjärna

Den Greske ambassade, Oslo

NTB, Oslo

Utsmykkninger: Kristensamfunnet i Järna, Sverige, Kristensamfunnet i Oslo

Som maler anvender jeg meg av element, fragment og bruddstykker fra min nære omgivelse, eller fra maleriets kunsthistorie. Elementene fører jeg sammen til en ny enhet. Jeg maler aldri av landskapet direkte, men det fins hela tiden som kontekst eller referanse. Elementene består av lys, mørke, farge og atmosfære. Uten å forsøke meg på en definisjon av maleriet som tradisjon av langsomhet og tålmodighet, vil jeg allikevel hevde at omgangen med maleriet for meg handler om lys, det vil si og oppfatte kvaliteten på det lyset som utgår fra maleriet selv.