Høyskolelektor

Karen Helgaseth Suhrke

Barnehagepedagogikk, Kunst og håndverk, Musikk, Drama