Høyskolelektor

Ingrid Reistad

Fagområder innen undervisning og forskning, utdannelse/bakgrunn:

Utdannelse: Eurytmidans, Barnehagelærer. Master i Steinerbarnehage pedagogikk, Thesistema: Når barn etterligner bevegelse.

Fagområder: metodikk/didaktikk i Steinerbarnehagen, kreativ bevegelse for barn, mimesis og transformasjon, antroposofi, barn og naturen, foreldresamarbeid i barnehagen, å arbeide med rytme som pedagogiskverktøy, religion og verdier i barnehagen, eurytmi. Administrator av barnehagelærerstudentenes praksisopplæring.

Diverse aktiviteter:

Foredrags- og kursvirksomhet inn- og utland. Styremedlem i Steinerhøyskolen, Styremedlem i Antroposofisk Selskap i Norge inkl deltagelse på 4 internasjonale møter i året for representanter fra de forskjellige antroposofisk landsselskap.