Høyskolelektor

Ellen Fjeld Køttker

Fagområder innen undervisning og forskning, utdannelse/bakgrunn:

Pedagogikk og elevkunnskap

Matematikk

Antroposofi

Spesialpedagogiske temaer

Fagrelatert steinerpedagogikk

Praksisforberedelser og etterarbeid

Utdannelse:

Master in Special Education, (MSEd) ved New York University (NYU), USA

Bachelor Spesialpedagogikk / Curative Teacher, Skottland og USA

Stillinger:          

2016 –              Studieleder på lærerutdannelsen ved Steinerhøyskolen

2004 – 2016    Høyskolelektor ved Steinerhøyskolen

1981 – 2004     Steinerskolelærer ved Steinerskolen i Vestfold

1977 – 1981      Spesialpedagog og pedagogisk leder på en døgninstitusjon for ungdom med sosiale vanskeligheter, «Solborg», Jevnaker

1976 – 1977      Institusjonsansvarlig for bofellesskapet «Stensveien» for voksne med funksjonshemming, Sandefjord

1973 – 1976      Curative teacher, Beaver Run Special Schools, Pa. USA.

Annet;

2009 – 2018: Deltar i utviklingsarbeid ved Steinerhøyskolen på ulike arenaer som fagutvikling og i ledelse

Medlem av Internasjonalt Forum (IF) som ivaretar og forsker på de ca. 1300 steinerskolene som finnes i verden og steinerskolepedagogikk – siden 2001

Medlem av European Council of Steiner Waldorf Education (ECSWE), et europeisk forbund av steinerskoler som ivaretar rettslige spørsmål relatert til steinerskolene i Europa (ca. 600 stk.). ECSWE samarbeider med flere internasjonale skoleforbund og initiativer – siden 2005

Medlem av Pedagogisk Seksjon i Dornach, Sveits og i Norge- et forum som forsker og videreutvikler steinerpedagogikk nasjonalt og internasjonalt.

Arrangert internasjonale steinerpedagogiske fordypningsseminarer i 2004, 2008, 2012 og 2016 i Sveits, for ca. 1000 deltagere fra 60 ulike land.

Mentor for steinerskoler i India siden 2003 og har vært sentral i læreplanutvikling for steinerskolene i India.

Forskningsartikkel om” Gifted Children” i Research Bulletin, utgitt i NH, USA – 2010.

Foredragsvirksomhet med temaer; pedagogikk og elevkunnskap, matematikkvansker / matematikkopplæring i grunnskolen og steinerpedagogikk i et globalt perspektiv.