Høyskolelektor

Andreas Barsleth Nilsen

Fullført bachelor i Steinerpedagogikk fra barnehagelærerlinjen i 2013 ved Steinerhøyskolen.

Jobbet som pedagogisk leder i barnehage i åtte år.

Erfaring fra forskjellige Steinerbarnehager, både som pedagog, medarbeider og forelder.