Velkommen til årets Lærerstevne med spennende aktiviteter!

Her finner du programmet og her finner du forslag til kollektiv transport + kart til de ulike skoler hvor aktivitetene finner sted.