Kjære Steinerskolelærere og alle andre,

Steinerhøyskolen arrangerer en spennende uke om dyr for studentene, og dette flotte tilbudet vil vi gjerne dele med flere.

Fra tirsdag 28. februar – fredag 3.mars har vi samlet engasjerte og høykompetente mennesker for å dele sine erfaringer og kunnskaper om dyr, dyrs egenverd og om forholdet mellom dyr og mennesker.

Det blir rik anledning til undre seg over, fordype seg i og forstå mer av dyr gjennom forelesninger, refleksjoner og kunstnerisk arbeid.

Kursavgift: NOK 1.800

Påmelding til kurs@steinerhoyskolen.no innen 21. februar

Velkommen!