Barns lek som tema

Velkommen til en spennende og viktig uke sammen med heltidsstudentene på barnehagelærerutdanningen og første års studentene på lærerlinjen!

Vi har vært så heldige å få tak i Margareta Öhman, svensk psykolog og familieterapeut som er en nestor innen formidling av lekens betydning og også om barn som har vanskeligheter med å komme inn i leken. Hun er godt kjent i Norge blant annet for boken Det viktigste er å få leke.

Birgitte Fjørtoft er barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk. Hun jobber som pedagogisk leder i Thor Olsen Barnehage i Oslo og er kjent for sine levende fortellinger rett fra praksisfeltet.

Rune Storli er førstelektor ved seksjon for fysisk aktivitet og helse på DMMH i Trondheim og har forsket spesielt på boltrelek og den ville leken, samt barns fysiske aktivitet i uteleken.

I tillegg bidrar selvfølgelig Steinerhøyskolens eget fagmiljø ved Renate Østergaard som setter leken inn i et Steinerpedagogisk perspektiv og Frode Thorjussen som binder programmet sammen og avslutter temauken med fokus på musikaliteten i leken. Det blir også kunstneriske avbrekk med stort felleskor og gruppesamtaler i løpet av uken.

Vi har satt prisen lavt for at flest mulig skal ha mulighet til å delta: NOK 1.500 for alle fire dager.

For påmelding, send navn på deltaker og barnehage til kurs@steinerhoyskolen.no. Faktura sendes da pr epost som bekreftelse på plass.

KURSINFO:

Sted: Steinerhøyskolen, Professor Dahls gate 30, 0260 Oslo

Tid: 5-8. september kl 0900-1500 alle dager.

Pris: NOK 1.500 pr deltager

Programmet for uken finner dere her

2018-01-09T12:42:26+00:00