Internasjonal erfaring kan være svært verdifullt. Gjennom et utenlandsopphold får du muligheten til å hente nye impulser og utvide din egen horisont. Vi legger til rette for at de av våre studenter som ønsker det, skal kunne gjennomføre en av sine praksisperioder ved en steinerskole eller steinerbarnehage i utlandet.

Når kan jeg reise ut?

Du kan reise til utlandet i en av de lengre praksisperiodene på ditt studie. Dersom du studerer til barnehagelærer vil du kunne reise under tredje studieår, mens lærerstudenter reiser under det andre året. Utenlandspraksis gjennomføres vanligvis i høstsemesteret.

Hvem kan reise på utenlandspraksis?

I utgangspunktet kan alle våre studenter ta praksis i utlandet. Forutsetningen for å få reise ut er at du har bestått de foregående studieår, henholdsvis 1. studieår for lærerstudenter og 1. og 2. studieår for barnehagelærerstudenter. Det vil også lønne seg med grunnleggende engelskkunnskaper, slik at man får mest mulig ut av sitt praksisopphold.

Hvor kan jeg reise?

Det finnes steinerskoler og steinerbarnehager spredt over hele verden, så mulighetene er derfor mange. Vi anbefaler våre studenter å reise til en institusjon som vi har en praksisavtale med. De siste årene har vi blant annet sendt studenter til New Zealand, Canada, Kina, Australia, Sør-Afrika og land over hele Europa.

Les om noen av våre tidligere studenter som gjennomførte sin praksis på New Zealand her.

Vi oppfordrer våre studenter til å utfordre seg selv og reise ut når de skal ha praksis. Ønsker du ikke å reise ut av landet, er det også gode muligheter for å få praksisplasser over hele Norge. Vi tar imot ønsker om praksisplasser i forkant av periodene, og prøver så langt det er mulig å imøtekomme disse.

Kan jeg reise sammen med noen?

Velger du å ta praksis i utlandet, kan du velge å reise alene eller du kan reise sammen med en eller flere medstudenter. Å reise sammen med noen kan gi ekstra trygghet når du befinner seg i et fremmed land, og det kan også oppleves fint å ha noen og dele erfaringene med.

Hvor bor jeg under utvekslingen?

Dette vil variere fra sted til sted, men ofte kan institusjonene studentene reiser til være behjelpelige med å finne bosted til sine praktikanter. Mulige løsninger kan være å leie egen bolig eller å bo hos familier knyttet til skolen eller barnehagen man jobber i.

Hvordan vurderes min praksisperiode?

Kravene for godkjent praksisperiode er de samme som for dem som utfører sitt praksisopphold i Norge. Fraværet under perioden kan ikke overstige 10 %. I etterkant av praksisoppholdet leverer du en praksisrapport der du reflekterer over erfaringene du har fått under utvekslingen.

Har du flere spørsmål om muligheten for å ta praksis i utlandet? Kontakt oss gjerne så svarer vi på alle dine spørsmål.