Steinerpedagogikkens verdier er knyttet til gode relasjoner mellom mennesker, natur og kultur. Steinerhøyskolen legger vekt på respekt for naturen og mangfoldet av ulike kulturer, religioner og livssyn. Vi søker å forstå verden gjennom et helhetssyn – at alt står i en sammenheng med det vi har rundt oss, både lokalt og globalt.

Steinerpedagogikken har sitt grunnlag i antroposofi, en filosofi og åndsvitenskap som tar utgangspunkt i et spirituelt menneskebilde. Antroposofisk pedagogisk praksis inspirerer og engasjerer våre studenter til å tenke kritisk og utveksle tanker om både det indre og det ytre liv. Som lærerstudent hos oss studerer hele mennesket. 

Her kan du lese mer om hvilke muligheter du har etter fullført grad på Steinerhøyskolen.

Tverrfaglig arbeid skaper forståelse for verden rundt deg

Natur er en helt grunnleggende og naturlig del av av Steinerpedagogikken, som igjen blir til kunnskap, viten og forståelse for sammenhengene i verden. Å dele kunnskap opp i fag er en måte å sortere denne kunnskapen på. Det du skal lære omhandler verden rundt deg, og derfor er det tverrfaglige arbeidet viktig i Steinerpedagogikken. Praksis, kunst og faglig arbeid må henge sammen. Gjennom å jobbe og opparbeide seg kunnskap på tvers av ulike fagfelt finner man meningsfylte sammenhenger i de ulike fagene.

Her kan du lese mer om studieforløpet til lærerutdanningen på Steinerhøyskolen.

En givende skolehverdag for våre studenter

På Steinerhøyskolen vil du få en engasjerende, kreativ og givende studiehverdag, med flinke lærere og en variert læreplan. Du vil få muligheten til å tilegne deg verdifull kunnskap gjennom flere ulike former for læring. Studiehverdagen for våre studenter og ansatte er aktiv, sosial og full av aktiviteter. Vi arrangerer flere fester og seremonier i løpet av hele året. Å feire både årstider og høytider på skolen er en viktig del av Steinerpedagogikken. På den måten får studieåret faste holdepunkter og en god rytme. Festene gir våre studenter en anledning til å hente frem ulike kvaliteter ved menneskelivet og møtes utenfor det rent faglige. 

Våre studenter har gode erfaringer med studiene på Steinerhøyskolen og livet etter endt utdanning. Her kan du lese om noen av våre studenters opplevelser på Steinerhøyskolen.

Økologisk mat i vår studentkantine

Vi gjør undersøkelser hos våre tidligere elever med jevne mellomrom. I den siste undersøkelsen som ble gjort var et av spørsmålene om oppholdet på Steinerhøyskolen hadde gjort noe med deres økologiske bevissthet. Opp mot 80% av våre tidligere elever svarte ja. Steinerpedagogikken baseres i stor grad på en kjærlighet til naturen og er en helt nødvendig del av utdanningen. På Steinerhøyskolen i Oslo har vi en økologisk grønnsakshage og en kantine hvor det serveres sunn og smakfull økologisk mat. Det er kortreist og bærekraftig mat som du som student kan nyte med god samvittighet.

Synes du dette høres spennende ut og kunne tenkt deg å bli student på Steinerhøyskolen?

Er du fortsatt ikke helt overbevist? Her kan du lese 11 gode grunner til å studere ved Steinerhøyskolen.