PRAKTISK INFORMASJON

 • Studieåret begynner ca. 15. august og avsluttes i midten av juni.
 • Undervisningstid er normalt hverdager innenfor tidsrommet 09.00 – 15.00.
 • Studiet forutsetter regelmessig fremmøte og deltagelse i alle fag- områder.
 • Fraværet må ikke overstige 20 % innenfor studiepoenggivende enheter.
 • Studieavgift er NOK 28.400 pr studieår. I tillegg kommer studiemateriell og evnt. studieturer.
 • Godkjent av statens lånekasse.
 • Mottatt studieplass er bindende.
Les om 3-årig bachelor her
Les om 5-årig master her

Våre Studenter

Steinerhøyskolens lærerutdanningstilbud: Bærekraftig, internasjonal og mangfoldig!

En god lærer har rikelig med kunnskap, god kommunikasjon med sine elever og kan kunsten å undervise på en engasjerende måte.

Læreren betyr svært mye for at elevene skal trives på skolen, strekke seg mot nye mål, samarbeide med andre og lære med glede. Å være lærer er en viktig oppgave for fremtiden.

Fremtidens skole må vektlegge bærekraft, global bevissthet og kreativitet. I Steinerhøyskolens studieprogram forankres disse perspektivene gjennom kunnskap, praktiske og kunstneriske øvelser og i møte med naturen.

Studiene formidler forskning og erfaringskunnskap som er relevant for læreryrket, og filosofiske og teoretiske refleksjoner knyttet til barns læring og oppvekst står sentralt i studiet.

Steinerhøyskolen tilbyr to lærerutdanninger:

Les mer om 3-årig bachelor her
Les mer om 5-årig master her

Mer informasjon

Lærerutdanning opptakskrav 

Generell studiekompetanse er den vanligste veien til høyere utdanning, og gjør deg kvalifisert til å studere ved universiteter og høyskoler. Vanlige veier til generell studiekompetanse er:

 • Fullført 3-årig videregående. Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
 • Yrkesfag med påbygging. Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene historie, naturfag, engelsk og samfunnsfag i tillegg til fagkravet i matematkk og norsk.
 • 23/5-regelen. Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene historie, naturfag, engelsk og samfunnsfag i tillegg til fagkravet i matematkk og norsk, og har minst fem års utdanning eller yrkespraksis.

Det er karakterkrav for søkere til lærerutdanningen: norsk (14 uketimer/ 393 t) med karakteren 3,0 eller bedre og matematikk (5 uketimer/ 224 t) med karakteren 4 eller bedre. Søkere med karakter 3 i matematikk kan få betinget opptak. Betingelsen er å ha bestått et nettbasert forkurs i matematikk før studiestart.

Studiekompetansefagene:

Norsk – hovedmål, sidemål og muntlig, 393 årstimer
Engelsk, 140 årstimer
Historie, 140 årstimer
Samfunnsfag, 84 årstimer
Matematikk, 224 årstimer
Naturfag, 140 årstimer

Du kan også få generell studiekompetanse dersom du har:

 • Fullført en godkjent fagskoleutdanning
 • Fullført ett års høyere utdanning
 • Fullført en godkjent utenlandsk utdanning

Det er krav om godkjent politiattest som må være levert innen studiestart. Politiattesten må være utstedt til formålet og ikke være eldre enn 3 mnd. gammel.

Søknadsfristen er 15. april for søkere med generell studiekompetanse. For utenlandske søkere er fristen 1. mars. Steinerhøyskolen er ikke tilknyttet Samordna opptak. Søknadsskjema finner du på utdanningens nettside. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli vurdert dersom vi har ledige plasser – kontakt oss gjerne.

I henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 3-5. Godskriving og faglig godkjenning, kan det søkes om godskriving/innpassing av andre relevante studier som kan gi fritak fra deler av den 3-årige lærerutdanningen.

Studieavgift for studieåret 2019 – 2020 er NOK 27.900. Utdanningen er godkjent av Statens lånekasse for utdanning. Studieavgiften indeksreguleres i løpet av studieforløpet. Semesteravgiften til Studentsamskipnaden (SiO) på NOK 600.

I tillegg kommer ca NOK 3.500 i studiemateriell i det første og andre studieåret – bøker, kopier etc. Kostnader til studieturer er ca NOK 2.200 første studieår og ca NOK 2.500 andre studieår.

Studieavgift ved uordinær studiegjennomføring

Mottatt studieplass er bindende og studieavgift for hvert påbegynt semester faktureres følgelig i sin helhet.
Ved dokumentert sykdom (sykmelding eller legeerklæring) kan påbegynt og betalt semester tas igjen uten ekstra kostnad.

Lånekassens regler knyttet til sykdom i forhold til lån og stipend fremkommer av lånekassens regelverk.

Ved gjenopptak av undervisning differensieres det mellom fravær dokumentert med sykemelding, hvor gjenopptak er kostnadsfrott. Annet gjenopptak / kontinuasjon faktureres etter gjeldende satser. 

2019

Berit Johanne Kjøde: Teikning som pedagogisk moglegheit

Embla Thorjussen Kulset: Kroppslighetens pedagogikk

Erlend Steine Lie: Barna som utfordrer oss og fortellerstoffet i steinerskolen

Josefin Thorbjørnsen Winter: Tregreningen i norske steinerskoler – 100 år senere

Marte Reinsborg Kristoffersen: Kunstnerisk undervisning i lys av estetiske læreprosesser

Moema Schonhowd Leite: Individ og fellesskap, et dobbelt oppdrag eller et dilemma

Pernille Skaaret Laustsen: Steinerpedagogikk som kunstpedagogikk: med utgangspunkt i romantikkens tankegang

Remi Aleksander Hoven: Mellom varslere og såmenn – Steinerskolelærer i klima og miljøkrisens tid

2018

Espen Monserud: Å mediere mot frihet. En steinerskole som tar medievirkeligheten på alvor.

Jon Simon Bilberg: Hvilken berettigelse har danningsbegrepet i dagens skole?

Linda Tinuke Thomas Strandmyr: Traumeutsatte barn i steinerskolen – tilrettelegging for posttraumatiske barn.

Maren Berg Dybvik: Inn i bokstavenes verden. Ulike veier frem til barnas første opplevelse av det skrevne ord.

Mathilde Stabel: I møtet med elevene – om lærer-elevrelasjonen i steinerskolen.

Ylva Poijo Segerstedt: Sexuell mångfald – Sagans roll.

2017

Daniel Frøysadal: Stillesitting i skolen

Fredrik Torgeir Møystad: Er autoriteten på vei tilbake i norsk skole? – En undersøkelse av autoritetsbegrepet i nyere offentlig pedagogikk og i steinerpedagogikken

Frida Naima Fønhus Grundesen: Høysensitive barn

Hilde Staalesen Lilleøren: Steinerpedagogikk i et flerkulturelt lys – Minoritetsspråklige elever i steinerskolen

Julie Furuvald: Flyktningbarn i steinerskolen

Lene Marie Velsand: Fra sårbarhet til styrke! – Hvordan ivareta høysensitive barn i steinerskolen

Marte Engebretsen: Steinerskolen som et dannende pedagogisk alternativ

Millaray Salomon: Fremmedspråkundervisningen i steinerskolen

2016

Vilde Stabel: Lyst til å lære!

Anne Schreiner: Menneskemøter

2015

Astrid Sofia Jacobsen: Oppdragelse til frihet, et pedagogisk paradoks?

Kjetil Reigstad: Kan lekser tenne en ild?

Solveig Svärd: Skolebygningen som pedagogisk verktøy

2014

Line Brathen: Skrive og leseopplæring i Steinerskolen

2013

Asbjørn Kristiansen: Sansing og persepsjon

Maren Ingebjørg Nesja: Kropp og læring i ungdomsskulen

2012

Sara Moa Hallner: Fostran till frihet

Line Karisari: Håndarbeidsfaget i Steinerskolen

Marie Oust Lesaak: Lek på ramme alvor

Ilona Lewandowska: Følelsenes betydning for læring med utgangspunkt i botanikkundervisningen i sjette klasse på Steinerskolen

Tirill Mustaparta: Bare lat som om du ikke bryr deg så stopper de nok

2011

Åsa Börrefors: Holistisk pedagogikk i ette med naturen

Mikael Jedhamre: Konsten att slå en bro

Ane Johnsen: Vestens tradisjoner møter Østens praksis

2010

Venta MGaarder: I musenes selskap – om det musiske og pedgogiske kunst

Mariken Lauvstad: Drama- og teatervirksomhet på ungdomstrinnet i Steinerskolen

Henrikke Mørck: Steinerskolen som motkultur

Tobias Walter: Matematikkundervisning på Steinerskolen

Christian Bach Wilbers: Menneske, materie og maskin

Loading...