Emner fra lærerutdanningen

Videreutdanning

Har du noen gang tenkt tanken at “nå er jeg utlært - jeg kan alt jeg behøver å kunne"? Trolig ikke. Steinerhøyskolens program innen etter- og videreutdanning møter behovet for kompetanseutvikling hos pedagogisk tilsatte gjennom spennende videreutdanninger og enkeltemner fra grunnutdanning av varierende omfang og varighet.

Learning outcomes

Hva lærer du?

Programme structure

Studiets oppbygning

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Further studies and work

Videre studier og jobb

Admission criteria

Informasjon om opptak

Det er ingen påmeldingsfrist for videreutdanningstilbudene.

Søkere til videreutdanning må være i pedagogisk arbeid, primært i en steinerskole eller steinerbarnehage. Søkere til kunstfagene og ledelse og personlig utvikling er unntatt dette kravet.

Videreutdanningstilbudene kan kvalifisere for søknad om lån og stipend i Lånekassen eller kompetansehevingsmidler for lærere gjennom Utdanningsdirektoratet. NB: Det er kun søkere som har en grunnutdanning fra før som kan søke kompetansehevingsmidler gjennom Utdanningsdirektoratet (søknadsfrist 1. mars).

Opptakskravet er pedagogisk eller annen relevant grunnutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende). Dersom man ikke har en grunnutdanning fra før, kan man få opptak til enkeltemner på grunnlag av generell studiekompetanse, med fagkrav 3 i norsk og 4 i matematikk (minimum 35 skolepoeng), eller 3 i norsk og 3 i matematikk (minimum 40 skolepoeng). Forskjellen er da at studiene ikke vil karakteriseres som videreutdanning.

Ved søknad om opptak må du søke på det opptaksgrunnlaget som er relevant for deg:

 • Videreutdanning for lærere 2021 – 2022: For søkere som har grunnutdanning (offentlig lærerutdanning eller annet)
 • Enkeltemner fra lærerutdanningen 2021 – 2022: For søkere uten grunnutdanning som søker på grunnlag av generell studiekompetanse

Videreutdanning vår 2022

Nytt etter- og videreutdanningstilbud for lærere i steinerskolene og -barnehagene, samt ledere i nærings- og samfunnsliv:

Tidløs ledertrening

Ledelse og personlig utvikling. Trenger du som leder å finne en ny kilde til energi og motivasjon? Er du på jakt etter verktøy og innsikt som ikke fins i den ordinære litteraturen om ledelse? Da er «tidløs ledertrening» noe for deg. Dette er et unikt ledertreningssystem skapt av Even Lynne, professor ved Steinerhøyskolen, som kombinerer visdommen i myter og eventyr med de nyeste verktøyene innen mental trening, coaching, endringsledelse og kreativitetsstrategier. Gjennom å utvikle de fem tidløse lederegenskapene kommer du inn i et intensivt arbeid der både tanke, følelse og vilje tas i bruk.

Videreutdanningen retter seg mot ledere i organisasjoner, bedrifter, klasserom og barnehager. Studieavgift NOK 15.000, 10 studiepoeng. Kostnad for reise og opphold vil komme i tillegg. Tre samlinger våren 2022: 27. – 28. januar, 22. – 25. mars og 16. – 17. juni. Samlingen foregår i Østlandsområdet.

Det tas et lite forbehold om eventuelle endringer vedrørende ukene for videreutdanningen.

Les mer om tidløs ledertrening her.

Emner fra lærerutdanningen:

 • Matematikk 1.2. Begynneropplæring. Matematikk 1. – 6.klasse. Fra analytisk tenkning av et bilde til analogiserende tenkning. 10 studiepoeng. Undervisning uke 7 og 18 vår 2022. Studieavgift NOK 7.600.
 • Matematikk 1.3. Matematikk på 6.-10. trinn. Abstraksjon og sammenligning i syntetiserende tenkning. 10 studiepoeng. Undervisning uke 19, 20 og 21 vår 2022. Studieavgift NOK 7.600.
 • Naturfag 1.2. Fysikk, kjemi og geofag. 15 studiepoeng. Undervisning uke 12, 13, 14 og 17 vår 2022. Studieavgift NOK 11.450.
 • Norsk 1.2. Lytte og tale, skrive og lese. Norsk 1. – 4. klasse med vekt på begynneropplæring. Estetiske arbeidsmåter. Fortellerøvelse. 10 studiepoeng. Undervisning uke 3 og 9 vår 2022. Studieavgift NOK 7.600. EMNET KJØRES DIGITALT.
 • Norsk 1.3. Lytte og tale, skrive og lese i alle fag. Norsk 5. – 7. klasse og 8. – 10. klasse. Språkforming og dramaarbeid. 10 studiepoeng. Undervisning uke 4, 5, 6, 7 og eksamen uke 9 og 10 vår 2022. Studieavgift NOK 7.600.
 • Pedagogikk og elevkunnskap 1.2. Læreren og elevmangfoldet. Begynneropplæring. 10 studiepoeng. Undervisning uke 6 og 14 vår 2022. Studieavgift NOK 7.600. EMNET KJØRES DIGITALT.
 • Pedagogikk og elevkunnskap 1.3. Metodemangfold og tilpassing. Spesialpedagogiske temaer. Lærerens personlige og profesjonelle utvikling. 10 studiepoeng. Undervisning uke 4 og 13 vår 2022. Studieavgift NOK 7.600.
 • Samfunnsfag 1.2. Samfunnskunnskap og samfunnsgeografi med didaktikk. 15 studiepoeng. Undervisning uke 5, 6, 7, 9, 10 og 11 vår 2022. Studieavgift NOK 11.450.

Kunstfag:

 • Kunsthåndverk. Arbeid med ulike materialer (jern/kobber, tre, tekstil, papirlaging med mer) knyttet til steinerskolens læreplan i faget kunst og håndverk. Enkle trykkteknikker. 15 studiepoeng. Undervisning tre perioder à fem dager uke 3, 11 og 12 vår 2022. Studieavgift NOK 11.450 + materialutgifter.
 • Tegning og maling 2. Sentralt i emnet står pedagogiske fargeøvelser, samt de ulike todimensjonale kunstfagenes muligheter og betydninger i steinerpedagogikken. 15 studiepoeng. Undervisning tre perioder à fem dager uke 3, 11 og 12 vår 2022. Studieavgift NOK 11.450 + materialutgifter.

Les mer om kunstfagene her.

More information

For mer informasjon

Study counsellor

Studieadministrasjonen

Emner fra lærerutdanningen

Videreutdanning

Points (ECTS):
Studiepoeng:
Varierer
Duration: 
Varighet:
Start date:
Studiestart: 

Carried out as:
Omfang:
Moduler
Location:
Studiested:
Oslo
Tuition fee per semester:
Pris per semester:
Dette studiet støttes av lånekassen
Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study