Ikke studiepoenggivende

Etterutdanning og kurs

Få faglig påfyll sammen med kollegaer fra ulike skoler eller barnehager.

Learning outcomes

Hva lærer du?

Programme structure

Studiets oppbygning

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Further studies and work

Videre studier og jobb

Admission criteria

Informasjon om opptak

Det er ingen opptakskrav, kun påmeldinger.

Etterutdanning og kurs

Oslokursene

Hver sommer arrangerer Steinerhøyskolen Oslokursene. Kursene har etablert seg som et sentralt møtested for steinerpedagoger fra hele Skandinavia, og de er åpne for alle interesserte.

Oslokurset 2021 vil være digitalt.

Oslokurset vil avholdes i uke 31 og være digitalt i likhet med i 2020. Kurset vil i år være gratis for lærere og assistenter i Steinerskolene.

Informasjon om kursene vil bli publisert i begynnelsen av mai måned.

More information

For mer informasjon

Study counsellor

Studieadministrasjonen

Ikke studiepoenggivende

Etterutdanning og kurs

Points (ECTS):
Studiepoeng:
Ikke poenggivende
Duration: 
Varighet:
Start date:
Studiestart: 

Carried out as:
Omfang:
Location:
Studiested:
Tuition fee per semester:
Pris per semester:
Dette studiet støttes av lånekassen
Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study