Ikke studiepoenggivende

Etterutdanning og kurs

Få faglig påfyll sammen med kollegaer fra ulike skoler eller barnehager.

Learning outcomes

Hva lærer du?

Programme structure

Studiets oppbygning

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Further studies and work

Videre studier og jobb

Admission criteria

Informasjon om opptak

Det er ingen opptakskrav, kun påmeldinger.

Kompetanseutvikling - ReKomp og DeKomp

Steinerhøyskolen har mottatt midler for kompetanseutvikling for lærere i både barnehager og skoler. Innledende runde var i vårsemesteret 2021 med faget norsk for lærere ved skoler i innlandet. Inneværende studieår fortsetter prosjektet.

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp), et samarbeid mellom universitets- og høyskolesektoren og skoleeier, skoleledere og lærere. Les mer her.

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (ReKomp), et samarbeid mellom universitet- og høyskolesektoren og barnehageeier, barnehageledere og ansatte i barnehagen. Les mer her.

Fordypningskurs i språkforming

Høsten 2021 satte vi i gang med et nytt etterutdanningstilbud for steinerskolelærere og -barnehagepedagoger. Tilbudet er åpent for interesserte utenfra, og vi inviterer også deltagere fra de andre skandinaviske landene. Kurset går over tre år.

Dette er et tilbud til alle som ønsker å fordype arbeidet med språk og stemme, gjennom språkformingens unike muligheter, enten det er i skolen eller barnehagen, i andre samfunnsarenaer, i kunstnerisk - eller personlig utvikling. Her en liten introduksjon og/eller les mer her.

More information

For mer informasjon

Study counsellor

Studieadministrasjonen

Ikke studiepoenggivende

Etterutdanning og kurs

Points (ECTS):
Studiepoeng:
Ikke poenggivende
Duration: 
Varighet:
Start date:
Studiestart: 

Carried out as:
Omfang:
Location:
Studiested:
Tuition fee per semester:
Pris per semester:
Dette studiet støttes av lånekassen
Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study