Ikke studiepoenggivende

Etterutdanning og kurs

Få faglig påfyll sammen med kollegaer fra ulike skoler eller barnehager.

Hva lærer du?

Learning outcomes

Studiets oppbygning

Programme structure

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Videre studier og jobb

Further studies and work

Informasjon om opptak

Admission criteria

Det er ingen opptakskrav, kun påmeldinger.

Velkommen til Oslokurset og grunnkurset 2023

Oslokurset og grunnkurset er faglige møteplasser for steinerskolelærere fra alle de nordiske land. Kursene er også egnet for enhver pedagog som vil lære mer om steinerpedagogiske ideer, fagdidaktikk og praksis.

Grunnkurset i steinerpedagogikk arrangeres i uke 30. Kurset retter seg mot nye lærere, vikarer og assistenter. Kurset gir en innføring i grunntankene i det metodiske, og på det enkelte klassetrinn og hvordan læreplanen er lagt opp. I tillegg øver vi enkelte kunstneriske elementer. 

Oslokurset arrangeres i uke 31. Oslokurset er spesielt rettet mot steinerskolelærere, men det er også godt egnet for alle pedagoger som vil lære mer om de steinerpedagogiske ideer, fagdidaktikk og praksis.

Kursene finansieres av DeKomp-ordningen for kompetanseutvikling. Deltakerne betaler kun for mat og drikke, som koster NOK 1000 per uke.

Mer informasjon om programmet og påmelding kommer i mai 2023. Spørsmål kan rettes til oslokurs@steinerhoyskolen.no.

Kompetanseutvikling - ReKomp og DeKomp

Steinerhøyskolen har mottatt midler for kompetanseutvikling for lærere i både barnehager og skoler. Innledende runde var i vårsemesteret 2021 med faget norsk for lærere ved skoler i innlandet. Inneværende studieår fortsetter prosjektet.

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp), et samarbeid mellom universitets- og høyskolesektoren og skoleeier, skoleledere og lærere. Les mer her.

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (ReKomp), et samarbeid mellom universitet- og høyskolesektoren og barnehageeier, barnehageledere og ansatte i barnehagen. Les mer her.

Fordypningskurs i språkforming

Høsten 2021 satte vi i gang med et nytt etterutdanningstilbud for steinerskolelærere og -barnehagepedagoger. Tilbudet er åpent for interesserte utenfra, og vi inviterer også deltagere fra de andre skandinaviske landene. Kurset går over tre år.

Dette er et tilbud til alle som ønsker å fordype arbeidet med språk og stemme, gjennom språkformingens unike muligheter, enten det er i skolen eller barnehagen, i andre samfunnsarenaer, i kunstnerisk - eller personlig utvikling. Her en liten introduksjon og/eller les mer her.

Fagplaner og andre relevante dokumenter

Documents

For mer informasjon

Kontakt oss gjerne for å snakke om dine muligheter.

More information

Do not hesitate to contact us if you have any questions or want to discuss your options.

Study counsellor

Studieadministrasjonen

Ikke studiepoenggivende

Etterutdanning og kurs

Points (ECTS):
Studiepoeng:
Ikke poenggivende
Duration: 
Varighet:
Start date:
Studiestart: 

Carried out as:
Omfang:
Location:
Studiested:
Tuition fee per term:
Pris per semester:
Dette studiet støttes av Lånekassen.
Support for this study is available from Lånekassen.
Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study