Ikke studiepoenggivende

Etterutdanning og kurs

Få faglig påfyll sammen med kollegaer fra ulike skoler eller barnehager.

Learning outcomes

Hva lærer du?

Programme structure

Studiets oppbygning

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Further studies and work

Videre studier og jobb

Admission criteria

Informasjon om opptak

Det er ingen opptakskrav, kun påmeldinger.

Velkommen til Oslokurset og grunnkurset 2022

Oslokurset og grunnkurset er faglige møteplasser for steinerskolelærere fra alle de nordiske land. Kursene er også egnet for enhver pedagog som vil lære mer om steinerpedagogiske ideer, fagdidaktikk og praksis.

Grunnkurset i steinerpedagogikk arrangeres fysisk på Steinerhøyskolen i uke 30, 25. - 29. juli.

Grunnkurset koster NOK 1.000. Deltakeravgift dekker mat hver dag under kurset.

Grunnkurs i steinerpedagogikk retter seg mot nye lærere, vikarer og assistenter. Kurset gir en innføring i grunntankene i det metodiske, og på det enkelte klassetrinn og hvordan læreplanen er lagt opp. I tillegg øver vi enkelte kunstneriske elementer. 

Grunnkurset arrangeres på Steinerhøyskolen, i Professor Dahls gate 30 i Oslo. De erfarne pedagogene Gudrun Sanden, Siri Gossé og Solvita Mellenberga innleder, underviser og har arbeidsgrupper og samtalegrupper denne uken. Det serveres lunsj og pausemat. Alle deltakere får kursbevis.

Se programmet for grunnkurset i steinerpedagogikk her.

Påmeldingsfrist er 10. juni - meld deg på grunnkurset i steinerpedagogikk her.

Oslokurset arrangeres digitalt i uke 31; 1. - 5. august med tilgang til materiellet i ukene 30 - 32. Påmeldingsfrist er 10. juni.

Oslokurset er spesielt rettet mot steinerskolelærere, men det er også godt egnet for alle pedagoger som vil lære mer om de steinerpedagogiske ideer, fagdidaktikk og praksis.

Årets Oslokurs arrangeres som et webinar og består av:

- Forhåndsinnspilte filmer og foredrag som kan sees på nett fra uke 30 og ut uke 32

- Daglig direktesendte morgenforedrag: Kunst og undervisning – perspektiver på undervisningskunst ved Marius Wahl Gran.

- Onlinekurs arrangeres hver dag i uke 31

- Digitale samtalegrupper arrangeres hver dag i uke 31

- Klassegrupper arrangeres i uke 31.

- Mapper med artikler, kilder og inspirasjon til videre arbeid kan lastes ned fra Oslokursets nettside fra og med uke 30.

Den digitale gjennomføringen åpner for deltakelse i flere kurs, men krever at deltakerne setter av tid til å se innledninger, filmer og lese materiellet tilhørende kursene før de deltar i de digitale samtalegruppene. Derfor gjør vi innholdet tilgjengelig uken før. Det er foredragsholder som leder de digitale samtalegruppene og kan svare på spørsmål, utdype ting som er beskrevet i innledningene osv. Samtalegruppene krever påmelding.

For noen av kursene fra 2021 og noen av de praktiske og kunstneriske fagene arrangeres det ikke samtalegrupper.

I programmet finner du et stort tilbud av kurs som dekker de fleste fag i grunnskolen. Det er i tillegg et utvalg praktiske og kunstneriske kurs.

Her er programmets timeplan.

Se programmet for fullstendig oversikt før du går til påmelding. Meld deg på Oslokurset her.

Gjennomføring

Alle påmeldte får tilsendt innlogging til kursportalen og lenker til de gruppene de er påmeldt. Linker og innlogging sendes mandag 25. juli før klokken 10.

Det er opprettet en nettportal som du logger deg inn på. På nettportalen finner du:

- Daglig sending av morgenforedragene – felles for alle!

- Mapper med forhåndsinnspilte filmer og foredrag for de ulike kursene.

- Mapper med nedlastningsmateriell som følger de enkelte kursene.

- Dagsprogram og informasjon.

- Kontaktinformasjon for teknisk hjelp eller spørsmål til kursadministrasjonen.

Når du skal delta i samtalegrupper logger du deg inn på Zoom gjennom den invitasjonen som du har fått tilsendt.

Alle deltakere får tilsendt kursbevis i etterkant av Oslokurset.

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen til årets Oslokurs! Vi håper du vil finne inspirasjon, utvide ditt repertoar og delta i spennende og utviklende samtaler. Vi anbefaler at du slår deg sammen med kolleger og tilbringer kursdagene på skolen, i en hytte, på et hotell eller et annet hyggelig sted for felles pauser og lunsj, faglige samtaler og en utvidet sosial opplevelse.

Oslokurset 2023 vil igjen arrangeres som et tradisjonelt fysisk kurs i Oslo.

 

Med vennlig hilsen

Dagny Ringheim og Ninon Onarheim

Steinerhøyskolen

For mer informasjon: oslokurs@steinerhoyskolen.no.

Kompetanseutvikling - ReKomp og DeKomp

Steinerhøyskolen har mottatt midler for kompetanseutvikling for lærere i både barnehager og skoler. Innledende runde var i vårsemesteret 2021 med faget norsk for lærere ved skoler i innlandet. Inneværende studieår fortsetter prosjektet.

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp), et samarbeid mellom universitets- og høyskolesektoren og skoleeier, skoleledere og lærere. Les mer her.

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (ReKomp), et samarbeid mellom universitet- og høyskolesektoren og barnehageeier, barnehageledere og ansatte i barnehagen. Les mer her.

Fordypningskurs i språkforming

Høsten 2021 satte vi i gang med et nytt etterutdanningstilbud for steinerskolelærere og -barnehagepedagoger. Tilbudet er åpent for interesserte utenfra, og vi inviterer også deltagere fra de andre skandinaviske landene. Kurset går over tre år.

Dette er et tilbud til alle som ønsker å fordype arbeidet med språk og stemme, gjennom språkformingens unike muligheter, enten det er i skolen eller barnehagen, i andre samfunnsarenaer, i kunstnerisk - eller personlig utvikling. Her en liten introduksjon og/eller les mer her.

More information

For mer informasjon

Study counsellor

Studieadministrasjonen

Ikke studiepoenggivende

Etterutdanning og kurs

Points (ECTS):
Studiepoeng:
Ikke poenggivende
Duration: 
Varighet:
Start date:
Studiestart: 

Carried out as:
Omfang:
Location:
Studiested:
Tuition fee per semester:
Pris per semester:
Dette studiet støttes av lånekassen.

Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study