Emner fra grunnskolelærerutdanningen

Etter- og videreutdanning

Har du noen gang tenkt tanken at “nå er jeg utlært - jeg kan alt jeg behøver å kunne"? Trolig ikke. Steinerhøyskolens program innen etter- og videreutdanning møter behovet for kompetanseutvikling hos pedagogisk tilsatte gjennom spennende videreutdanninger og enkeltemner fra grunnutdanning av varierende omfang og varighet.

Learning outcomes

Hva lærer du?

Programme structure

Studiets oppbygning

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Further studies and work

Videre studier og jobb

Admission criteria

Informasjon om opptak

Det er ingen påmeldingsfrist for videreutdanningstilbudene.

Søkere til videreutdanning må være i pedagogisk arbeid, primært i en steinerskole eller steinerbarnehage.

Videreutdanningstilbudene kan kvalifisere for søknad om lån og stipend i Lånekassen eller kompetansehevingsmidler for lærere gjennom Utdanningsdirektoratet. NB: Det er kun søkere som har en grunnutdanning fra før som kan søke kompetansehevingsmidler gjennom Utdanningsdirektoratet (søknadsfrist 1. mars).

Opptakskravet er pedagogisk eller annen relevant grunnutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende). Man kan få opptak til enkeltemner på grunnlag av generell studiekompetanse dersom man ikke har en grunnutdanning fra før. Forskjellen er da at studiene ikke vil karakteriseres som videreutdanning. Ved enkeltemner i lærerutdanningen er det tilleggskrav om karakter 3 i norsk og 4 i matematikk.

Ved søknad om opptak må du søke på det opptaksgrunnlaget som er relevant for deg:

 • Videreutdanning for lærere 2020 – 2021: For søkere som har grunnutdanning (offentlig lærerutdanning eller annet)
 • Enkeltemner fra lærerutdanningen 2020 – 2021: For søkere uten grunnutdanning som søker på grunnlag av generell studiekompetanse

Videreutdanning vår 2021

 • Matematikk 1.2 Begynneropplæring. Matematikk på 1.-6. trinn. Fra analytisk tenkning av et bilde til analogiserende tenkning (10 p).
  Undervisning uke 6 og 15. Studieavgift NOK 7 450.
 • Matematikk 1.3 Matematikk på 6.-10. trinn (10 p).
  Undervisning uke 16-19. Studieavgift NOK 7 450.
 • Naturfag 1.2 Fysikk med teknologi, kjemi og astronomi (15 p).
  Undervisning uke 15-19. Studieavgift NOK 11 200.
 • Norsk 1.2 Lytte og tale, skrive og lese. Norsk 1.–4. klasse med vekt på begynneropplæring. Estetiske arbeidsmåter (10 p).
  Undervisning uke 5 og 16. Studieavgift NOK 7 450.
 • Norsk 1.3 Lytte og tale, skrive og lese i alle fag. Norsk 5.–7. klasse og 8.–10. klasse (10 p).
  Undervisning uke 10-12 og 15. Studieavgift NOK 7 450.
 • Pedagogikk og elevkunnskap 1.2 Læreren og elevmangfoldet. Begynneropplæring (10 p).
  Undervisning uke 3 og 11. Studieavgift NOK 7 450.
 • Pedagogikk og elevkunnskap 1.3 Metodemangfold og tilpassing. Spesialpedagogiske temaer. Lærerens personlige og profesjonelle utvikling. Religion og livssynsmangfold (10 p).
  Undervisning uke 4 og 15 i Stavanger. Studieavgift NOK 7 450.
 • Pedagogikk og elevkunnskap 1.5 Kunnskapsteori og forskningsmetode. FoU-oppgave. Nettbasert undervisning høst 2020 i Tromsø. Skrivekurs i Oslo uke 38 høst 2020, evnt. nettbaserte skrivekurs (15 p). Studieavgift NOK 11 200.
 • Samfunnsfag 1.2 Samfunnskunnskap og samfunnsgeografi med didaktikk (15 p).
  Undervisning uke 5-7 og 9-11. Studieavgift NOK 11 200.
 • Tegning og maling 2 Sentralt i emnet står pedagogiske fargeøvelser, samt de ulike todimensjonale kunstfagenes muligheter og betydninger i steinerpedagogikken (15 p).
  Undervisning tre perioder à fem dager, uke 3, 11 og 12. Studieavgift NOK 11 200 + materialutgifter.

More information

For mer informasjon

Study counsellor

Studieadministrasjonen

Emner fra grunnskolelærerutdanningen

Etter- og videreutdanning

Points (ECTS):
Studiepoeng:
Varierer
Duration: 
Varighet:
Study start date:
Studiestart: 

Carried out as:
Omfang:
Moduler
Location:
Studiested:
Oslo, Stavanger, Tromsø
Tuition fee per semester:
Pris per semester:
Dette studiet støttes av lånekassen
Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study