Emner fra lærerutdanningen

Videreutdanning

Har du noen gang tenkt tanken at “nå er jeg utlært - jeg kan alt jeg behøver å kunne"? Trolig ikke. Steinerhøyskolens program innen etter- og videreutdanning møter behovet for kompetanseutvikling hos pedagogisk tilsatte gjennom spennende videreutdanninger og enkeltemner fra grunnutdanning av varierende omfang og varighet.

Learning outcomes

Hva lærer du?

Programme structure

Studiets oppbygning

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Further studies and work

Videre studier og jobb

Admission criteria

Informasjon om opptak

Det er ingen påmeldingsfrist for videreutdanningstilbudene.

Søkere til videreutdanning må være i pedagogisk arbeid, primært i en steinerskole eller steinerbarnehage.

Videreutdanningstilbudene kan kvalifisere for søknad om lån og stipend i Lånekassen eller kompetansehevingsmidler for lærere gjennom Utdanningsdirektoratet. NB: Det er kun søkere som har en grunnutdanning fra før som kan søke kompetansehevingsmidler gjennom Utdanningsdirektoratet (søknadsfrist 1. mars).

Opptakskravet er pedagogisk eller annen relevant grunnutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende). Man kan få opptak til enkeltemner på grunnlag av generell studiekompetanse dersom man ikke har en grunnutdanning fra før. Forskjellen er da at studiene ikke vil karakteriseres som videreutdanning. Ved enkeltemner i lærerutdanningen er det tilleggskrav om karakter 3 i norsk og 4 i matematikk.

Ved søknad om opptak må du søke på det opptaksgrunnlaget som er relevant for deg:

 • Videreutdanning for lærere 2021 – 2022: For søkere som har grunnutdanning (offentlig lærerutdanning eller annet)
 • Enkeltemner fra lærerutdanningen 2021 – 2022: For søkere uten grunnutdanning som søker på grunnlag av generell studiekompetanse

Videreutdanning studieåret 2021 - 2022

Nytt etter- og videreutdanningstilbud for lærere i steinerskolene- og barnehagene:

Ledelse og personlig utvikling 1. Trenger du som leder å finne en ny kilde til energi og motivasjon? Er du på jakt etter verktøy og innsikt som ikke fins i den ordinære ledelse-litteraturen? Da er «Den nye historien» noe for deg. Dette er et unikt ledertreningssystem utviklet av førsteamanuensis ved Steinerhøyskolen, Even Lynne, som kombinerer visdommen i myter og eventyr med de nyeste verktøyene innen mental trening, coaching, endringsledelse og kreativitetsstrategier. Videreutdanningen retter seg mot ledere i organisasjoner, bedrifter, skoler, klasserom. 15 studiepoeng. Studieavgift NOK 15.000. Kostnad for reise og opphold vil komme i tillegg. Tre samlinger høst 2021 (endringer kan forekomme): 26. - 29. august, 20. - 24. oktober og 9. - 12. desember. Les mer her.

Emner fra lærerutdanningen:

 • Form/modellering 1. Arbeid med tredimensjonal kunst, deres virkemidler og egenart. 15 studiepoeng. Undervisning tre perioder à fem dager uke 39, 45 og 46 høst 2021. Studieavgift NOK 11.450 + materialutgifter.
 • Form/modellering 2. Pedagogiske formgivningsøvelser, samt billedkunstfagenes betydning i steinerpedagogikken. 15 studiepoeng. Undervisning tre perioder à fem dager uke 3, 11 og 12 vår 2022. Studieavgift NOK 11.450 + materialutgifter.
 • Matematikk 1.1. Matematiske grunnelementer. 10 studiepoeng. Undervisning høst 2021. Studieavgift NOK 7.600.
 • Matematikk 1.2. Begynneropplæring. Matematikk 1. – 6.klasse. Fra analytisk tenkning av et bilde til analogiserende tenkning. 10 studiepoeng. Undervisning vår 2022. Studieavgift NOK 7.600.
 • Matematikk 1.3. Matematikk på 6.-10. trinn. Abstraksjon og sammenligning i syntetiserende tenkning. 10 studiepoeng. Undervisning uke vår 2022. Studieavgift NOK 7.600.
 • Naturfag 1.1. Biologi og naturgeografi. 15 studiepoeng. Undervisning høst 2021. Studieavgift NOK11.450.
 • Naturfag 1.2. Fysikk, kjemi og geofag. 15 studiepoeng. Undervisning vår 2022. Studieavgift NOK 11.450.
 • Norsk 1.1. Språk, tenkning, læring og kommunikasjon. Språk- og litteraturkunnskap. Fortellerstoff og fortellerøvelse. 10 studiepoeng. Undervisning høst 2021. Studieavgift NOK 7.600.
 • Norsk 1.2. Lytte og tale, skrive og lese. Norsk 1. – 4. klasse med vekt på begynneropplæring. Estetiske arbeidsmåter. Fortellerøvelse. 10 studiepoeng. Undervisning vår 2022. Studieavgift NOK 7.600.
 • Norsk 1.3. Lytte og tale, skrive og lese i alle fag. Norsk 5. – 7. klasse og 8. – 10. klasse. Språkforming og dramaarbeid. 10 studiepoeng. Undervisning vår 2022. Studieavgift NOK 7.600.
 • Pedagogikk og elevkunnskap 1.1. Læring og utvikling. Undervisningskunst og kunst i undervisningen. 10 studiepoeng. Undervisning høst 2021. Studieavgift NOK 7.600.
 • Pedagogikk og elevkunnskap 1.2. Læreren og elevmangfoldet. Begynneropplæring. 10 studiepoeng. Undervisning vår 2022. Studieavgift NOK 7.600.
 • Pedagogikk og elevkunnskap 1.3. Metodemangfold og tilpassing. Spesialpedagogiske temaer. Lærerens personlige og profesjonelle utvikling. 10 studiepoeng. Undervisning vår 2022. Studieavgift NOK 7.600.
 • Pedagogikk og elevkunnskap 1.4. Skolen som organisasjon. Sammenhenger og utviklingslinjer i steinerskolens læreplan. Kunstprosjekt. 15 studiepoeng. Undervisning høst 2021. Studieavgift NOK 7.600.
 • Pedagogikk og elevkunnskap 1.5. Kunnskapsteori og forskningsmetode. FoU-oppgave. Skrivekurs høst 2021 i Stavanger. 15 studiepoeng. Studieavgift NOK 11.450.
 • Samfunnsfag 1.1. Historie og historiedidaktikk. 15 studiepoeng. Undervisning høst 2021. Studieavgift NOK 11.450.
 • Samfunnsfag 1.2. Samfunnskunnskap og samfunnsgeografi med didaktikk. 15 studiepoeng. Undervisning vår 2022. Studieavgift NOK 11.450.
 • Tegning og maling 1. Det sentrale i emnet er eget skapende arbeid og eksperimentering med todimensjonale teknikker, deres ulike virkemidler og egenart. 15 studiepoeng. Undervisning tre perioder à fem dager uke 39, 45 og 46 høst 2021. Studieavgift NOK 11.450 + materialutgifter.
 • Tegning og maling 2. Sentralt i emnet står pedagogiske fargeøvelser, samt de ulike todimensjonale kunstfagenesmuligheter og betydninger i steinerpedagogikken. 15 studiepoeng. Undervisning tre perioder à fem dager uke 3, 11 og 12 vår 2022. Studieavgift NOK 11.450 + materialutgifter.

More information

For mer informasjon

Study counsellor

Studieadministrasjonen

Emner fra lærerutdanningen

Videreutdanning

Points (ECTS):
Studiepoeng:
Varierer
Duration: 
Varighet:
Start date:
Studiestart: 

Carried out as:
Omfang:
Moduler
Location:
Studiested:
Oslo
Tuition fee per semester:
Pris per semester:
Dette studiet støttes av lånekassen
Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study