Lærerutdanning

Anne mener at steinerpedagogikk er best

"Det er et fokus på selvutvikling på Steinerhøyskolen, noe jeg liker godt."

Kreative og praktiske undervisningsformer

Jeg er veldig glad for at jeg er lærerstudent akkurat på Steinerhøyskolen. Jeg begynte først på lærerutdanningen på en offentlig institusjon, men fant etter hvert ut at det ikke var noe for meg.

Undervisningen på Steinerhøyskolen speiler det som jobbes med ute på skolene. Vi får være med på kreative og praktiske undervisningsformer, og får selv mulighet til å delta på forseggjorte kunstprosjekter, hagebruk og en jordbruksuke for å nevne noe.

Det er et fokus på selvutvikling på Steinerhøyskolen, som jeg liker godt. I tillegg til faglig tyngde får vi filosofiske spørsmål å bryne oss på, og muligheten for selvutvikling i kunsten gjennom blant annet maleoppgaver.

Første praksisperiode i en steinerskole kommer tidlig i studiet, og vi har praksisperioder en gang i semesteret hele studieløpet. Ansvarsområdene øker etter hvert, og første praksisperiode er mest observasjon. Vi får gode muligheter til å øve oss som lærere, og praktiske erfaringer å koble teorien på.

Jeg anbefaler å begynne på Steinerhøyskolen, for en fin studietid og for så å kunne jobbe med steinerpedagogikk. Den har jeg veldig troa på!

Les mer om studiet:

Lærerutdanning

Bachelor i steinerpedagogikk
3 år
Heltid
Oslo