Valget av Steinerhøyskolen som studiested var for meg veldig enkelt

Jeg har lenge visst at jeg ønsker å jobbe med barn. Jeg er fra Nederland og har vokst opp med steinerpedagogikken fra barnehagen og til videregående. Jeg følte meg alltid godt ivaretatt uansett hvilke utfordringene jeg møtte i løpet av skoletiden.

Valget av Steinerhøyskolen som studiested var for meg veldig enkelt. Her hører jeg hjemme. Her får jeg mulighet til å utvikle meg personlig og tilegne meg de kunstneriske ferdigheter og den kompetanse jeg trenger til å kunne bli en god barnehagepedagog. At jeg har gått på steinerskolen selv og jobbet i det biodynamiske og økologiske landbruksmiljøet har også påvirket valget mitt.

Studiet på Steinerhøyskolen opplever jeg som veldig givende på flere måter. Antroposofi, som ligger til grunn for hele steinerpedagogikken, gir mulighet til personlig utvikling innenfor rammene som er satt for studiet. Gjennom å bearbeide stoffet og gruppearbeid med andre studenter på Steinerhøyskolen, bidrar dette til økt læreutbytte. Det er også et godt og inkluderende sosialt miljø blant studentene.

I undervisningen blir det lagt mye vekt på utvikling av kunstneriske ferdigheter. Dette skjer blant annet i musikkundervisningen, håndverksfag, eurytmi og fortellerkunst.

Alle barn er forskjellig, så det er viktig å kunne tilegne seg de ferdigheter som trengs for å kunne gjøre en god jobb som pedagog og kunne bidra til at et nytt lite menneske kan få utvikle seg og sine beste egenskaper.

Praksis utgjør en stor del av studiet og her får man mulighet til å jobbe i forskjellige barnehager og med barn i alle aldre. En del av praksisen kan også gjennomføres i utlandet, dette gir spennende muligheter.

Etter studiet ønsker jeg å starte opp en gårdsbarnehage og kombinere min interesse for friluftsliv med steinerpedagogikken.

Sjoerd Simons, 3. klasse barnehagelærerlinjen ved Steinerhøyskolen