Etter tre år på Steinerhøyskolen åpnet det seg mange jobbmuligheter for meg.

Livet på Steinerhøyskolen var en stor berikelse for meg på veldig mange områder. Her fikk jeg lære både fag og kunnskap jeg aldri før hadde hørt om!

Etter at jeg hadde avsluttet offentlig videregående skole, studert et år ved Toneheim Folkehøyskole og avtjent militærtjenesten i Gardemusikken, da bestemte jeg meg for å søke på en lærerhøyskole. Jeg leste om musikklærerskolen i Bergen og Hamar og lærerutdanning generelt. Det som utpekte seg som aller mest interessant var Steinerpedagogikken og Rudolf Steinerhøyskolen.

Livet på Steinerhøyskolen var en stor berikelse for meg på veldig mange områder. Her fikk jeg lære både fag og kunnskap jeg aldri før hadde hørt om! Fremragende forelesere gjorde sitt til at alle fag ble svært betydningsfulle og jeg lærte alltid masse. Alt vi gjorde på høyskolen var like viktig, enten det var mattetimer, zoologiperiode, teaterproduksjon, skriftlige norskoppgaver eller skolekor. Jeg og mine studiekamerater laget et godt studentmiljø, og vi var med hverandre masse også utenom skoletiden. Nesten hver eneste fredag møttes vi på en lokal pub på Briskeby.

Nå er jeg inne i mitt 13. år som klasselærer ved Lillehammer Steinerskole. Arbeidet er både krevende, hardt og ekstremt meningsfylt. Det er massevis av gode tilbakemeldinger fra elever og foreldre som gjør at jeg alltid har lyst til å legge ned en enorm innsats for skolen, og også utvikle og forbedre meg selv som lærer.

Simen Kyrre Hagen, Steinerskolen på Lillehammer