Maren gikk på lærerlinjen og stortrivdes!

Jeg ønsket å bli steinerskolelærer. Lurer du på hvorfor?

Fordi jeg kjenner et ønske om å gjøre noe godt for verden, og jeg er overbevist om at det er gjennom utdanning man burde starte. Det øyeblikket jeg hørte om Steinerhøyskolen var jeg sikker på at det var hit jeg skulle. Det er det helhetlige menneskesynet, de økologiske verdiene og metodefriheten som jeg kan trekke frem som hovedgrunner til at jeg valgte en steinerpedagogisk utdanning.

Her ble jeg utfordret på alle deler av det å være menneske. Man er nødt til å jobbe mye med seg selv og sine holdninger for å skulle bli en god lærer. Da kreves det at man forlater komfortsonen mer enn man liker, men dette skjer her i et åpent og trygt miljø med tett veiledning. Vi er ikke så mange her på høyskolen og vi som går her blir godt kjent. Det skaper en støttende atmosfære også på tvers av linjer og trinn. Latteren sitter løst i kantina og vi steller i stand mange sosiale arrangementer.

Jeg setter pris på at man virkelig blir sett og tatt på alvor av alle i kollegiet. Muligheten til å dra på praksis til en steinerskole i India i mitt andre år i lærerutdanningen er jeg veldig takknemlig for – og imponert av at en såpass liten høyskole har nettverk i hele verden.

Maren Berg Dybvik (24)  – tok min bachelorgrad våren 2018 og jobber nå som steinerskolelærer på Steinerskolen i Vestfold