– Jeg har lyst til å bli klasselærer

Johanne Emilie Wroldsen (29) går 3. året på lærerutdanningen ved Steinerhøyskolen. Hun har selv gått hele skoleløpet, fra grunnskole og ut videregående, i steinerskolen.

– Jeg har alltid slitt med å svare på hva som er forskjellen mellom steinerskolen og offentlig skole, for jeg har ikke erfart hvordan det undervises på offentlig skole. Jeg jobbet en periode på Steinerskolen på Nesodden etter videregående, og trivdes så godt at jeg tenkte at det var der jeg ville ende opp en dag.

Veien til lærerstudiet

Johanne ønsket å opparbeide seg litt livserfaring før hun ble lærer. Hun gikk på musikkfolkehøgskole og utdannet seg til sykepleier. Sykepleiestudiet opplevde hun som tøft, med et veldig ensidig fokus på lesing og skriving.

– Terskelen min for å studere igjen var ganske høy etter endt sykepleierutdannelse, selv om jeg fortsatt tenkte jeg ville bli lærer en dag.

Da hun følte tiden var moden for å begynne på lærerstudiet falt valget på Steinerhøyskolen. Hun ville tilbake til den praktiske og kunstneriske bearbeidelsen av fag, som hun savnet veldig på sykepleiestudiet.

– Jeg visste også at jeg ville jobbe på en steinerskole, så det gjorde Steinerhøyskolen til et godt valg for meg.

Kjært og tett studiemiljø

Johanne beskriver miljøet på Steinerhøyskolen som varmt og inspirerende. Det er et lite miljø, der terskelen for å prate med folk på tvers av linjer og klasser er lav. Samtidig er miljøet heller ikke for lite.

– Aldersspennet i klassen min er stort. Noen har barn og flere har lange utdannelser bak seg med jobberfaring også innenfor andre yrker enn læreryrket. Dette har gitt mange gode samtaler og refleksjoner. Bare noen få har gått på steinerskoler, forteller hun.

Praktisk og kreativ tilnærming til studiene

Steinerhøyskolen vektlegger å ha mye tid der studentene er i praksis på ulike steinerskoler, men også tiden utenom praksisperiodene er fylt med praktisk undervisning. Dette er en av grunnene til at Johanne trives så godt på Steinerhøyskolen.

– Stort sett hver dag har vi et praktisk eller kunstnerisk fag på timeplanen. Det kan for eksempel være kor, maling, modellering, dirigering eller fortellerkunst. Du blir nødt til å ta i bruk alle sider ved deg selv. Det kan være krevende for noen, men for meg er det dette som gjør studiet så levende og lærerikt.

Hun påpeker imidlertid at dette kommer i tillegg til forelesninger og teoretiske oppgaver, så det kan føles overveldende i blant.

Praksisperiodene gir en god pekepinn om det er dette du virkelig vil

Johanne opplever utplasseringene hun har vært på som svært lærerike.

– Praksisperiodene blir en ordentlig «reality check», der du finner ut om dette er noe du virkelig vil. Du blir kjent med elevene, og skjønner at lærerstudiet først og fremst handler om mennesker og relasjoner. I studiet er det lett å få inntrykk av at jeg må mestre alt selv, men ute i praksis blir jeg minnet på at skolen er en arbeidsplass full av ressurser, og at vi kan hjelpe hverandre.

Anbefaler Steinerhøyskolen til kommende lærerstudenter

Johanne er nå inne i siste studieår og er klar for å komme seg ut i arbeidslivet. Hvor veien går videre vet hun ikke enda, men hun gleder seg til å komme ut i undervisning.

– Jeg har veldig lyst til å bli klasselærer. Det er kjempeskummelt, men veldig spennende. Hvis jeg ikke får en egen klasse med en gang, vil jeg prøve å få meg jobb på en Steinerskole og så se hva som skjer, sier hun.

Hun vil definitivt anbefale kommende lærerstudenter å velge Steinerhøyskolen, og trekker spesielt frem pedagogikken og den praktiske tilnærmingen til fagene som det som skiller lærerstudiene her fra andre institusjoner.

– Det er mye fokus på hvordan du kan undervise for å lære barn ulike ferdigheter. Det er en klar tanke bak undervisningen og hvorfor vi gjør som vi gjør på det tidspunktet vi gjør det, basert på barns utvikling og hva de trenger i forskjellige aldre. Det synes jeg er viktig.

Hun tror også andre vil finne glede og mening i å studere på denne måten.

– Det å studere barnets utvikling og se pedagogikken i lys av det, er noe som gir mening for meg. Å bearbeide fagene på en kunstnerisk og praktisk måte er også noe jeg trives veldig godt med, sier hun.

Har du spørsmål om å studere ved Steinerhøyskolen kan du kontakte oss her.