Guro går barnehagelærerstudiet

Guro Nordgaren (26) går 2. året på barnehagelærerutdanningen ved Steinerhøyskolen. Hun studerte opprinnelig til å bli barnehagelærer ved en offentlig institusjon, og beskriver det som ganske tilfeldig at hun endte med å søke studieplass på Steinerhøyskolen.

– Jeg hadde det egentlig fint der jeg var. Men så så jeg filmen “Barndom”, der de følger en 6-års gruppe i en Steinerbarnehage på Nesodden, og ble bergtatt av alt de gjorde.

Etter å ha undersøkt litt kom hun over Steinerhøyskolen og valgte å søke. Da hun fikk plass på barnehagelærerstudiet, valgte hun å fortsette utdanningen der.

– Det har vist seg å være et godt valg, forteller Guro.

Første møte med steinerpedagogikk

Guro hadde aldri tidligere gått på en steinerskole, og hadde dermed ingen erfaring med steinerpedagogikk. Hun forklarer at den største forskjellen fra offentlig skole er fokuset på det kunstneriske og estetiske på Steinerhøyskolen. Det legges mye vekt på å lære ting på en helhetlig måte.

– I tillegg til den teoretiske undervisningen lærer vi mye gjennom å være i bevegelse både kroppslig og sjelelig. Vi synger i kor, maler, beveger oss og driver med håndarbeid. Skolen er opptatt av vår egen utvikling til å bli gode rollemodeller i tillegg til at den har et stort fokus på barndommens egenverdi.

Hun synes også det var gøy å komme ut i praksis i en steinerbarnehage. Ettersom hun ikke hadde vært i en steinerbarnehage før, var det spennende å få se hvordan det fungerte og å få snakke med pedagogene og høre om deres erfaringer. Om møtet med steinerbarnehagen sier hun at det nesten var som å komme hjem.

– Det var lagt så mye arbeid i omgivelsene. Det var ikke kalde, funklende lysstoffrør i taket og hvite, sterile vegger, men duse veggfarger, dimmede lamper, leker i naturmaterialer og en samlende kjøkkenøy i hovedrommet. Det ga en god atmosfære og føltes som et godt sted å være for både barn og voksne.

Hun forteller også at høyskolen gir god oppfølging under tiden studentene er utplassert. De kommer på besøk på de ulike praksisplassene, og er tilgjengelige på telefon dersom noen har spørsmål.

– Det var veldig trygt og godt, sier hun.

Engasjerte forelesere

Noe av det beste med studiet mener Guro er de engasjerte foreleserne.

– De er så opptatt av hvert enkelt individ og å dra dine gode sider frem, så du føler at du kan være deg selv, og at det hele tiden er dine egne sider du gjør sterkere og bedre.

Studiet har gitt henne enda mer lyst til å en dag møte barnehagehverdagen.

– Det er et engasjerende miljø som hele tiden utfordrer og inspirerer, mye takket være våre forelesere, forteller hun.

Anbefaler Steinerhøyskolen på det varmeste

Guro forteller at hun helt klart vil anbefale Steinerhøyskolen til andre som ønsker å ta barnehagelærerutdanning.

– Det er et veldig godt studiemiljø. Skolen er liten, så det er lett å komme i kontakt med de andre studentene. Jeg gleder meg alltid til å møte opp på skolen, sier hun.

Hun mener det vil være opp til hver enkelt å vurdere hvorvidt studier med steinerpedagogikk passer for dem, men tror det er mange som vil trives med denne måten å lære på.

– Steinerhøyskolen utdanner barnehagelærere til å la barn få være barn. I dag er det så mye fokus på skole og på læring, i tillegg til at man allerede som femåring begynner på skolen. Dette læringsfokuset smitter over i barnehagen, et sted der dagene helst skal være fulle med barnas helt egne lek. Det er i denne debatten jeg mener mitt studie har en viktig rolle for fremtidens barnehagelærere. Barndommen har stor egenverdi som jeg gjennom dette studiet lærer å forvalte, etter min mening; på best mulig måte.

Har du spørsmål om å studere på Steinerhøyskolen er det bare å ta kontakt, så svarer vi på det du lurer på.