– Føler meg godt rustet til å jobbe med barn

Tale Hernæs (32) var ferdig utdannet barnehagelærer ved Steinerhøyskolen i 2016. Hun begynte opprinnelig på lærerstudiet ved Steinerhøyskolen, men oppdaget fort at hun ønsket seg over på barnehagelærerlinjen.

– Etter omtrent et halvt år hadde jeg funnet ut at jeg heller ønsket å studere barns utvikling på et tidligere stadium. Siden det var så tidlig i studiet, var det heldigvis ikke noe problem å bytte, sier hun.

Naturlig å velge Steinerhøyskolen

Tale hadde ikke studert ved en steinerskole tidligere, men har alltid vært glad i estetiske fag. Steinerpedagogikk kjente hun godt til fra tidligere.

– Jeg angret litt på at jeg aldri gikk på steinerskole som barn, så da tok jeg det igjen i voksen alder. Det føltes helt naturlig å velge Steinerhøyskolen, sier hun.

Miljøet på Steinerhøyskolen beskriver hun som lite, og mener dette kan være både positivt og negativt. Selv opplevde hun studentmiljøet som veldig godt.

– Jeg følte vi var en fin liten gjeng. Man blir veldig godt kjent med de andre studentene, både på tvers av årskull og studieretning, sier hun.

– Følte at hele meg ble ivaretatt

Tale er svært fornøyd med årene hun hadde på Steinerhøyskolen. Fokuset på de estetiske fagene, og kombinasjonen av det praktiske og teoretiske, førte til at hun følte hun fikk brukt hele seg selv.

– Siden hver dag hadde avbrekk med kor, eurytmi og lignende, følte jeg at hele meg ble ivaretatt. Man fikk utfolde seg på ulike måter, sier hun.

Studentene på Steinerhøyskolen bruker også mye tid i praksis hos ulike steinerskoler og -barnehager. Tale beskriver praksisperiodene som lærerike, selv om de i blant også kunne føles overveldende.

– Det kunne være utfordrende der og da, men i etterkant merker jeg at det var veldig fint. Det fine med at praksisperiodene varte så lenge, var at man rakk å komme ordentlig inn i kollegiet og barnehagen der man hadde praksis.

Fra Steinerhøyskolen til master på offentlig universitet

Etter at hun var ferdig på Steinerhøyskolen, begynte Tale rett på masterstudier i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Overgangen til et offentlig universitet var stor, men det ble også klart for henne hvor mye hun hadde lært i løpet av årene på Steinerhøyskolen.

– Før jeg begynte på Blindern kjente jeg nok litt på savnet etter mer teoretisk fordypning, men da jeg begynte på masteren merket jeg fort at jeg hadde fått med meg mer teori enn jeg kanskje var klar over. Dette var ikke bare teori knyttet til steinerpedagogikk, og jeg kunne fint følge fagene på Blindern, sier hun.

Etter å ha fullført mastergraden, har hun fått jobb som spesialpedagog på en offentlig skole i Oslo.

Godt rustet til å jobbe med barn

Tale beskriver Steinerhøyskolen som et fint sted å gå, der hun lærte mye om fag, men også om seg selv. Hun mener studiene utfordret henne til å utvikle seg på mange ulike områder.

– Jeg vil absolutt anbefale andre å ta sin utdanning ved Steinerhøyskolen. Utdanningen har gjort at jeg føler meg godt rustet til å jobbe med barn, både ved Steinerskoler og ved offentlige skoler, sier hun.

Kontakt oss dersom du har spørsmål knyttet til studier på Steinerhøyskolen.