På Steinerhøyskolen får du en levende og dynamisk utdannelse. Du kan utdanne deg som grunnskolelærer, barnehagelærer eller sosialpedagog, og vil gjøre dette på en fri og kreativ arena.

Ønsker du å søke om opptak til studier ved Steinerhøyskolen? Her får du svar på alt du lurer på om frister og søknadsprosessen.

Hvorfor skal jeg søke Steinerhøyskolen?

På Steinerhøyskolen tilbyr vi pedagogiske studier med bakgrunn i Steinerpedagogikken. Etter avsluttet utdanning kan du jobbe på steinerskoler eller -barnehager over hele verden, eller du kan velge å ta en mastergrad hos oss eller ved en offentlig høyskole eller universitet.

I steinerpedagogikken står det tenkende og handlende mennesket i sentrum, og vi ønsker å utdanne reflekterende og selvstendige pedagoger. Vi oppfordrer våre studenter til å kontinuerlig søke ny kunnskap, og å overføre denne egenskapen til barna de møter i sitt yrke.

Søk studier fra 1. februar

Vi tar imot søknader om studieplass fra rundt 1. februar hvert år. Søknaden sendes inn via våre nettsider, og du finner søknadsskjema på emnesiden til studieprogrammet du ønsker å følge.

Opptakskrav på Steinerhøyskolen

Generell studiekompetanse gjør deg kvalifisert for alle våre 3-årige studier. I tillegg er det krav om karakter 3 i norsk og 4 i matte fra videregående skole for søkere på lærerstudiet. Søkere med karakter 3 i matematikk kan få betinget opptak, der forutsetningen for studieplass er at de består et forkurs i matematikk før studiestart.

Søkere over 25 år uten studiekompetanse kan søke studieplass til barnehagelærerstudiet på realkompetansegrunnlag. Vi tar også opp søkere med relevant arbeidserfaring som oppfyller kravene til 23/5-regelen.

Hva består søknaden av?

Du søker opptak på Steinerhøyskolen ved å fylle ut et elektronisk søknadsskjema og legge ved vitnemål og annen relevant dokumentasjon. Dersom du har tidligere utdanning fra et annet land, må tilstrekkelige norskkunnskaper dokumenteres.

I tillegg er det krav om at en godkjent politiattest leveres før studiestart. Dette kravet er felles for alle norske utdanninger der studenten kommer i kontakt med barn.

Når må jeg søke?

Steinerhøyskolen følger i utgangspunktet samme frister som offentlige utdanningssteder i Norge. Ordinær søknadsfrist hos oss er 15. april for søkere med generell studiekompetanse og 1. mars for internasjonale søkere og søkere med realkompetanse. Dersom vi fremdeles har ledige studieplasser etter at søknadsfristen er ute holdes søknadsportalen åpen frem mot studiestart.

Praktisk informasjon

Studiestart på Steinerhøyskolen er i midten av august. Da starter vi opp med både undervisning og introduksjonsopplegg med fadderordning.

Studieavgift på Steinerhøyskolen er per 2018 på 27 400 kr per studieår. Steinerhøyskolen er godkjent av statens lånekasse, og du kan derfor søke om økonomisk støtte til studiene. Vi er tilknyttet SiO, slik at du som student hos oss kan benytte deg av hele deres tilbud.

Har du flere spørsmål om opptak ved Steinerhøyskolen? Da må du gjerne ta kontakt.