Steinerskolens historie i Norge 1926 – 2016

Ny bok om Steinerskolen

Hva skal vi med skole?

Steinerskolens historie i Norge 1926 – 2016

av Anne-Mette Stabel, førsteamanuesis på Steinerhøyskolen

I et spenn mellom egenart og tilpasning

For 90 år siden åpnet den første steinerskolen i Norge. Endelig foreligger nå historien om skolens kamp for tilværelsen, dens liv og utvikling her i landet. Fra å oppta en beskjeden plass ved oppstarten har steinerskolen blitt det tydeligste pedagogiske alternativet til den offentlige skolen. Å legitimere seg som et alternativ fordrer en egenart, og det er i dette spennet mellom egenart og krav om tilpasning til det offentlige skolesystemet at steinerskolen har kjempet sine viktigste kamper. Steinerskolen har rettet kritikk mot norsk utdanningspolitikk, særlig har representanter for skolen kritisert den sterke vektleggingen av de teoretiske sidene ved opplæringen, måling av kunnskap, standardiserte tester og bruk av karakterer. Steinerskolen er også selv blitt gjenstand for kritikk, og i boken behandles noen av de stridene skolen har stått inne i. I Hva skal vi med skole? får vi fortellingen om den norske steinerskolens evne og vilje til å bygge opp og representere et pedagogisk alternativ basert på Rudolf Steiners syn på barnets utvikling.

Boken er basert på Anne-Mette Stabel Ph.D avhandling Visjoner og vilkår. Om Steinerskolens utvikling i Norge fra 1926 til 2004 som ble forsvart ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo våren 2014. I boken er historien ført frem til dagens situasjon og inkluderer fortellingen om hvordan steinerskolen håndterte utfordringene knyttet til innføringen av læreplanreformen Kunnskapsløftet, målstyring og Nasjonale prøver.

Boken inneholder et utvalg fotografier fra steinerskolens historie og bilder som formidler skolens pedagogiske intensjoner.

Boken kan blant annet bestilles her 

Anne-Mette Stabel (f. 1954) er utdannet kulturhistoriker ved UiO og har videreutdanning i fortellerkunst ved HiOA og maling ved Steinerhøyskolen. Hun er førsteamanuensis på Steinerhøyskolen der hun bl.a. underviser i steinerskolens historie, didaktikk og fortellerkunst.

Anmeldelser av boken:

Bedre skole, 9. juni 2017

Nordisk tidsskrift for Pedagogikk og kritikk, mai 2017

Moss Avis, november 2016

Klassekampen, oktober 2016

 

 

2018-01-09T11:54:04+00:00