Publikasjoner2020-05-06T17:06:14+02:00

Publikasjoner – Artikler og kronikker av Steinerhøyskolens ansatte

Publikasjonene er sortert etter publiseringsdato

Holm, Henrik. «Du er en trussel», Dagsavisen, 4.5.2020
Kan vi forstå kristen kultur uten Auschwitz?, Vårt Land, 2.5.2020
«For å være tro mot virkeligheten trenger vi Gud». En kort innføring i Josef Piepers filosofi, Minervanett 9.4.2020
Steinnes, Jenny og Nordrug, Birgit (Høgskolen i Innlandet). «DU SKAL IKKE MOBBE». En psykoanalytisk revolusjon i tilnærmingen til mobbing? Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk
Lindholm, Markus. Å lære å tenke. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk
Stene, Morten. I klangen av skolefellesskapet: om musikk og månedsfesten i Steinerskolen. I Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk og Kritikk, 5, 257-269.
Stene, Morten. The Musical Risk of Education: A qualitative study of music teaching in a Waldorf School. I RoSE – Research on Steiner Education, 9(1), 43-58.
Holm, Henrik. Heideggers erotikk som (musikalsk) tankekunst?, Ballade.no 6.11.2019
Kunstnerfilosofen Martin Heidegger, Morgenbladet 18.10.2019
Lindholm, Markus. Hundre år med barnet som genuint utviklingsprosjekt. Kronikk Aftenposten 21.sept
Holm, Henrik. Ved livets slutt. Filosofiske perspektiver, Gyldendal Norsk Forlag 2019.
Anne-Mette Stabel og Henrik Holm (gjesteredaktører): Temanummer om steinerpedagogikk i anledning av 100års jubileet.
Holm, Henrik. Like aktuell. Det provoserende sannhetskravet. Til minne om Theodor W. Adorno, i Vårt Land, 2. september 2019.
Holm, Henrik. Überlegungen zur kreativen Lebensgestaltung als Arbeit am Mythos des Selbst im Anschluss an Friedrich Nietzsche, i: Internationale Zeitschrift für Philosophie und Psychosomatik, 1-2019. http://www.izpp.de/fileadmin/user_upload/Ausgabe_1_2019/004_Holm_1_2019.pdf
Holm, Henrik. Eksistensdialektikk versus middelmådighet? Minerva, Papirutgave, Nr. 4-2018, s. 60-65.
Tellmann, Marianne & Mathisen, Arve. Caring for nature in Waldorf education
Stene, Morten. The musical risk of education RoSE, november 2018
Franz Rosenzweig über Kunst „und“ Sprache aus der Perspektive der Erlösung, i: Archivio di filosofia/Archives of Philosophy,, nr. 1-2018, s. 153-162
Lindholm, Markus. Gi ikke barnehagebarna vernebriller. Kronikk Aftenposten, oktober 2018
Holm, Henrik. http://www.scheidewege.de/index.php?action=anzeige_ausgabe&Ausgabe_ID=48 Die Macht der Dummheit, oder Friedrich Nietzsche und wir, i: Scheidewege. Jahrbuch für skeptisches Denken 2018/19, s. 327-340
Lindholm, Markus. Det handler om å ta barn på alvor forskning.no
Barkved, Frode. Skraper vi inn såkornet for tidlig? Klassekampen, september 2018
e-Journal Philosophie der Psychologie, Nr. 24 – 2018
Lindholm, Markus. Med nye øyne
Foreldre og barn nr.: 4, 2017
Scenekunst, november 2017
Lindholm, Markus. Et lavmælt budskap
Klassekampen, 31. mars 2017
På Väg nr. to, 2017
Lindholm, MarkusTaus Kunnskap
Kronikk i VG 28. februar 2017
FOU i praksis nr. 2/2106
RoSE, desember 2016
RoSE, desember 2016
Gran, Marius Wahl, intervju. Lovtal om svarta tavlan
Oktober 2016
Lindholm, Markus. Frykt og fotosyntese
Aftenposten oktober 2016
Stabel, Anne-Mette. Hva skal vi med skole?
Pax forlag, ISBN 9788253039077, september 2016
Aftenposten september 2016
Morgenbladet, september 2016
Studier i Pædagogisk Filosofi | Årgang 5 | Nr. 1 | 2016
Ljubljana, Slovenia: Svitanje Juni 2010
Brierley, David. The Hidden Curriculum
Waldorfska Novice (pedagogisk tidsskrift for Slovenia, Kroatia, Bosnia & Serbia) September 2009. Opprinnelig utgitt på Slovensk/Serbo-Kroatisk .
Brierley, David. A Life Worth Living
Lubljana, Slovenia: Svitanje spring 2009 også på slovensk (Zivljenje, ka ga je vredno ziveti)
Oslo: Tidsskriftet Steinerskolen 4/2007
Go to Top