Publikasjoner2020-02-28T10:07:01+01:00

Publikasjoner – Artikler og kronikker av Steinerhøyskolens ansatte

Publikasjonene er sortert etter publiseringsdato

Steinnes, Jenny og Nordrug, Birgit (Høgskolen i Innlandet). «DU SKAL IKKE MOBBE». En psykoanalytisk revolusjon i tilnærmingen til mobbing? Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk
Lindholm, Markus. Å lære å tenke. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk
Stene, Morten. I klangen av skolefellesskapet: om musikk og månedsfesten i Steinerskolen. I Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk og Kritikk, 5, 257-269.
Stene, Morten. The Musical Risk of Education: A qualitative study of music teaching in a Waldorf School. I RoSE – Research on Steiner Education, 9(1), 43-58.
Lindholm, Markus. Hundre år med barnet som genuint utviklingsprosjekt. Kronikk Aftenposten 21.sept
Holm, Henrik. Ved livets slutt. Filosofiske perspektiver, Gyldendal Norsk Forlag 2019.
Anne-Mette Stabel og Henrik Holm (gjesteredaktører): Temanummer om steinerpedagogikk i anledning av 100års jubileet.
Holm, Henrik. Like aktuell. Det provoserende sannhetskravet. Til minne om Theodor W. Adorno, i Vårt Land, 2. september 2019.
Holm, Henrik. Überlegungen zur kreativen Lebensgestaltung als Arbeit am Mythos des Selbst im Anschluss an Friedrich Nietzsche, i: Internationale Zeitschrift für Philosophie und Psychosomatik, 1-2019. http://www.izpp.de/fileadmin/user_upload/Ausgabe_1_2019/004_Holm_1_2019.pdf
Holm, Henrik. Eksistensdialektikk versus middelmådighet? Minerva, Papirutgave, Nr. 4-2018, s. 60-65.
Tellmann, Marianne & Mathisen, Arve. Caring for nature in Waldorf education
Stene, Morten. The musical risk of education RoSE, november 2018
Franz Rosenzweig über Kunst „und“ Sprache aus der Perspektive der Erlösung, i: Archivio di filosofia/Archives of Philosophy,, nr. 1-2018, s. 153-162
Lindholm, Markus. Gi ikke barnehagebarna vernebriller. Kronikk Aftenposten, oktober 2018
Holm, Henrik. http://www.scheidewege.de/index.php?action=anzeige_ausgabe&Ausgabe_ID=48 Die Macht der Dummheit, oder Friedrich Nietzsche und wir, i: Scheidewege. Jahrbuch für skeptisches Denken 2018/19, s. 327-340
Lindholm, Markus. Det handler om å ta barn på alvor forskning.no
Barkved, Frode. Skraper vi inn såkornet for tidlig? Klassekampen, september 2018
e-Journal Philosophie der Psychologie, Nr. 24 – 2018
Lindholm, Markus. Med nye øyne
Foreldre og barn nr.: 4, 2017
Scenekunst, november 2017
Lindholm, Markus. Et lavmælt budskap
Klassekampen, 31. mars 2017
På Väg nr. to, 2017
Lindholm, MarkusTaus Kunnskap
Kronikk i VG 28. februar 2017
FOU i praksis nr. 2/2106
RoSE, desember 2016
RoSE, desember 2016
Gran, Marius Wahl, intervju. Lovtal om svarta tavlan
Oktober 2016
Lindholm, Markus. Frykt og fotosyntese
Aftenposten oktober 2016
Stabel, Anne-Mette. Hva skal vi med skole?
Pax forlag, ISBN 9788253039077, september 2016
Aftenposten september 2016
Morgenbladet, september 2016
Studier i Pædagogisk Filosofi | Årgang 5 | Nr. 1 | 2016
Ljubljana, Slovenia: Svitanje Juni 2010
Brierley, David. The Hidden Curriculum
Waldorfska Novice (pedagogisk tidsskrift for Slovenia, Kroatia, Bosnia & Serbia) September 2009. Opprinnelig utgitt på Slovensk/Serbo-Kroatisk .
Brierley, David. A Life Worth Living
Lubljana, Slovenia: Svitanje spring 2009 også på slovensk (Zivljenje, ka ga je vredno ziveti)
Oslo: Tidsskriftet Steinerskolen 4/2007