Publikasjoner2018-05-22T09:55:17+00:00
Book foreleser

SISTE SAKER

Publikasjoner – Artikler og kronikker av Steinerhøyskolens ansatte

Publikasjonene er sortert etter publiseringsdato

Lærerbloggen
e-Journal Philosophie der Psychologie, Nr. 24 – 2018
RoSE, februar 2018
Lindholm, Markus. Med nye øyne
Foreldre og barn nr.: 4, 2017
Scenekunst, november 2017
Lindholm, Markus. Et lavmælt budskap
Klassekampen, 31. mars 2017
På Väg nr. to, 2017
Lindholm, MarkusTaus Kunnskap
Kronikk i VG 28. februar 2017
FOU i praksis nr. 2/2106
RoSE, desember 2016
RoSE, desember 2016
Gran, Marius Wahl, intervju. Lovtal om svarta tavlan
Oktober 2016
Lindholm, Markus. Frykt og fotosyntese
Aftenposten oktober 2016
Stabel, Anne-Mette. Hva skal vi med skole?
Pax forlag, ISBN 9788253039077, september 2016
Aftenposten september 2016
Morgenbladet, september 2016
Studier i Pædagogisk Filosofi | Årgang 5 | Nr. 1 | 2016
Ljubljana, Slovenia: Svitanje Juni 2010
Brierley, David. The Hidden Curriculum
Waldorfska Novice (pedagogisk tidsskrift for Slovenia, Kroatia, Bosnia & Serbia) September 2009. Opprinnelig utgitt på Slovensk/Serbo-Kroatisk .
Brierley, David. A Life Worth Living
Lubljana, Slovenia: Svitanje spring 2009 også på slovensk (Zivljenje, ka ga je vredno ziveti)
Oslo: Tidsskriftet Steinerskolen 4/2007