Panelsamtale og boklansering

I løpet av de 90 årene Steinerskolen har eksistert her i landet, har den utfordret flere sider ved norsk utdanningspolitikk, blant annet bruken av tester og karakterer, ensidig teoretisk fokus og nedbyggingen av kunst- og håndverksfagene. I dagens debatt om skolen er dette igjen brennende spørsmål. Kan steinerskolens erfaringer benyttes i debatten om framtidens skole?

I panelsamtalen vil forskere, politikere, pedagoger og samfunnsdebattanter drøfte om og hvordan alternative pedagogiske retninger kan utfordre norsk utdanningspolitikk – og om hvilket handlingsrom friskolene trenger for å fylle en slik rolle.

Litteraturhuset 2. mars 2017

kl. 18.00 – 20.00

Program

Last ned programmet her

 

18:00

Velkommen
Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet  & Dagny Ringheim Steinerhøyskolen

 

18:05

Innledning om steinerskolen
Anders Berg/ Henrik Thaulow, Steinerskoleforbundet

 

18:15

“The Man Who Sold the World” David Bowie
Dionisia Fjelldalen, vokal & Lars Nygård, trekkspill

 

18:25

Panelsamtale om framtidens skole og hvordan erfaringer fra alternative pedagogiske retninger kan bidra i utviklingen av norsk skole:

  • Panelet presenteres
  • 5 minutters innlegg fra hver paneldeltaker
  • Samtale mellom deltakerne

Deltakere:

Kirsten Sivesind, Universitetet i Oslo
Frode Barkved, Steinerhøyskolen
Aksel Braanen Sterri, Dagbladet
Kristin Vinje, KUF-komiteen, H
Dagny Ringheim leder samtalen

 

19:30

Samtale med forfatteren om «Hva skal vi med skole?
– Steinerskolens historie i Norge 1926 -2016»

Dag Øystein Nome, Universitetet i Agder
Anne-Mette Stabel, Steinerhøyskolen

Dionysia Fjelldalen er elev ved Oslo by steinerskole og Lars Nygård er profesjonell musiker

 

Aksel Braanen Sterri er kommentator og lederskribent i Dagbladet. Utdannet statsviter.

Foto Erik Dyrhaug

Kristin Vinje er stortingsrepresentant for Høyre og har vært medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen siden 2013

Forfatter Anne-Mette Stabel er førsteamanuensis ved Steinerhøyskolen innen fagfeltene pedagogikk og fortellerkunst.

Dag Øystein Nome er universitetslektor ved Universitetet i Agder og gjestelærer ved Steinerhøyskolen.

Frode Barkved er høyskolelektor ved Steinerhøyskolen og skribent. Han har fagfeltene pedagogikk og historie.

Kirsten Sivesind er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

2018-01-09T11:36:37+00:00