Er du glad i mennesker, kultur og natur? Som student på Steinerhøyskolen lærer du å se sammenhenger og helheter i verden rundt deg, og får muligheten til å bruke både indre og ytre egenskaper når du tilegner deg verdifull kunnskap om deg selv og den verden vi lever i. Som barnehagelærer og grunnskolelærer får du mulighet til å være en positiv og engasjerende kraft i barn og unges liv og utvikling.

Her kan du lese mer om hvilke muligheter du har etter fullført grad på Steinerhøyskolen.

Utdannelse i og med Steinerpedagogikk

Alle Steinerhøyskolens utdanninger er basert på steinerpedagogikkens ideer, metoder og praksis, i kombinasjon med teoretisk, vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Målet er å styrke elevenes individualitet slik at de kan møte og forholde seg til verden med trygghet, dømmekraft og kunnskap. Steinerpedagogikken er en helhetlig pedagogikk som søker å ta vare på alle sidene ved mennesket, både åndelig og legemlig.

Steinerpedagogikken baserer seg på antroposofiske ideer og forholder seg til mennesker, naturen og samfunnet på både en spirituell og materiell måte. Steinerpedagogikken er opptatt av hvert enkelt individs ressurser – hva er det vedkommende har av egenskaper som kan utvikles videre? I lærerutdanningen på Steinerhøyskolen handler det om å utdanne lærere som ser sine elevers og andre mennesker muligheter, og som legger til rette for utvikling av vedkommendes iboende egenskaper.

Her kan du lese mer om Steinerpedagogikk.

Våre studietilbud:

Barnehagelærer

Barnehagen er av stor betydning for barns utvikling, sosiale ferdigheter, trivsel og opplevelse av mening i verden rundt dem. Som barnehagelærer får du muligheten til å ta del i og inspirere barn fra 1 til 7 år når de utforsker og opplever verden i Steinerbarnehagen. Å være barnehagelærer er en variert, givende og inspirerende jobb.

Les mer om Steinerhøyskolens 3-årige barnehagelærerutdanning

Grunnskolelærer

Steinerhøyskolen tilbyr både 3-årig bachelorgrad og 5-årig mastergrad som grunnskolelærer i Steinerskolen. Grunnskolelærerutdanningen fokuseres rundt fagkunnskaper, sosial og menneskelig innsikt, formidlingsevner, lederevner og ikke minst kreativitet. Studieforløpet består av teori, kunstneriske øvelser, praksis og faglige prosjekter. I løpet av studiene vil du danne et godt grunnlag for å stå i læreryrket, samtidig som du selv vil få verdifull selvinnsikt og personlig utvikling. Vi har også fokus på økologisk bevissthet og bærekraft.

Som lærerstudent på Steinerhøyskolen vil du lære om samspillet mellom akademia, praksis og kunst, samt få mulighet til å utvikle dine kunstneriske evner. Du vil lære deg forteller- og formidlingsmetoder gjennom praktiske øvelser. Studieforløpet er variert og engasjerende, og du vil få dra på turer og utføre mange ulike prosjekter.

Les mer om hvorfor du burde ta steinerhøyskolens lærerutdanning her.

Les mer om 3-årig bachelor her.

Master

Mastergraden er høyskolens nyeste studietilbud. Når du tar en mastergrad får du muligheten til å gå dypere inn i de ulike fagfeltene og øke ditt kunnskapsnivå, dine evner og kompetanse gjennom å utføre selvstendig forskning på et selvvalgt tema. Utdanningen er et samarbeid mellom Steinerhøyskolen og OsloMet. Dersom du tar en 5-årig grunnskolelærerutdanning for 1. til 7. trinn hos oss får du en dobbelkompetanse hvor du kan både jobbe i den offentlige grunnskolens 1. til 7. trinn og 1. til 10. trinn i Steinerskolene.

Les mer om 5-årig master som grunnskolelærer her.

Steinerhøyskolen tilbyr også et erfaringsbasert masterprogram for både norske og utenlandske studenter. Her kan studenten velge mellom to studieretninger.

Les mer om Steinerhøyskolens masterprogram her. 

Sosialpedagogikk

Steinerhøyskolens bachelorgrad i sosialpedagogikk er en 4-årig deltidsutdanning hvor du lærer om sosialfaglig arbeid basert på prinsipper fra Steinerpedagogikken. Som sosialpedagog kvalifiseres du til miljøterapautiske virksomheter som blant annet bo-, arbeids- og kulturtilbud til mennesker med spesielle behov for omsorg, opplæring og tilrettelegging. 

Les mer om Steinerhøyskolens bachelor i spesialpedagogikk her.

Etter- og videreutdanning 

Steinerhøyskolen tilbyr en rekke ulike emner, fra matematikk til modellering i etter- og videreutdanningsprogrammet for lærere. Dersom du ønsker å søke studieplass innen etter- og videreutdanning er det et krav om at du må være i pedagogisk arbeid, fortrinnsvis i en Steinerskole. 

Les mer om Steinerhøyskolens etter- og videreutdanning i steinerpedagogikk

Praktisk informasjon for deg som skal søke på utdanning ved Steinerhøyskolen

Alle utdanningene ved Steinerhøyskolen er godkjent av Statens Lånekasse, som betyr at du kan få fullt lån og stipend når du er student hos oss hvis du oppfyller Lånekassens krav.

Her kan du søke om lån og stipend fra Lånekassen

Dersom du skal ta videre- eller etterutdanning kan du også søke på kompetansehevingsmidler for lærere fra Utdanningsdirektoratet.NB! Søknadsfrist er 1. mars.

Du må fremvise politiattest ved opptak til alle studier hvor studenter kommer i kontakt med blant annet barnehagebarn og elever som en del av undervisningen og praksis. 

Her kan du søke om politiattest. 

Ønsker du å ta barnehage- eller grunnskolelærerutdanning på Steinerhøyskolen?

Klikk her for å komme til søknadsskjema.