Kontaktinformasjon

E-post:
martin.muller@steinerhoyskolen.no

Telefon:
+47 22540590

Martin Lee Mueller

Førsteamanuensis, studieveileder master

Faglig innhold

Fagområder innen undervisning og forskning, utdannelse/bakgrunn:

PhD i filosofi (2016), Senter for Utvikling og Miljø (SUM) & Institutt for filosofi, idé- og kunsthistoriske og klassiske språk (IFIKK), Universitet i Oslo. Avhandling «Being Salmon, Being Human. A Phenomenology of Story», veiledet av Arne Johan Vetlesen & Bergljot Børresen.

Fagområder: fenomenologi, biosemiotikk, økologi, urbefolkningsstudier

Publikasjoner:

Monografier

 1. Mueller, Martin Lee. 2017. Being Salmon, Being Human. Discovering the Wild in Us and Us in the Wild. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing. http://www.chelseagreen.com/being-salmon-being-human
 2. Mueller, Martin Lee. 2009. Symphony of Silences: A Journey Through a Multicentric World. Saarbrücken: VDM.

Redaksjon

 1. Witoszek, Nina & Mueller, Martin Lee (red). 2017. Worldviews Global Religions, Culture, and Ecology. Vol. 21, No. 3/2017. Spesialutgave om dypøkologiens fremtid.
 2. Syse, Karen Lykke & Martin Lee Mueller (red). 2015. Sustainable Consumption & The Good Life. Interdisciplinary Perspectives. London: Routledge.

Forskningsartikler

 1. Mathisen, Arve; Mueller, Martin Lee & Yuri Murayama. 2019. Life Sense: New Perspectives for Ecological Pedagogy. i: RoSE: Research on Steiner Education. (forthcoming)
 2. Mueller, Martin Lee & Katja M. Hydle. 2018. Brave New Salmon: The Organizing of Food Production Practices of Living Beings. in: Croidieu, G. et al. (red). Organization Studies Special Issue. Food Organization Matters: Paradoxes, Problems, and Potentialities. (under review)
 3. Mueller, Martin Lee. 2018. When Salmon Are Deemed Superfluous. Some Reflections on a Struggle of Stories. i: Ingrid Stefanovic (red). 2018. The Wonder of Water: Lived Experience, Policy and Practice. Toronto: University of Toronto Press. (in press)
 4. Witoszek, Nina & Mueller, Martin Lee 2017. Deep Ecology. Life after Life? i: Witoszek, Nina & Mueller, Martin Lee (red). 2017. Worldviews Global Religions, Culture, and Ecology. Vol. 21, No. 3/2017. 209 – 217.
 5. Mueller, Martin Lee. 2015. Being Salmon, Being Human: Notes on an Ecological Turn in the Modern Narrative Tradition. i: Syse, Karen Lykke & Martin Lee Mueller (red). 2015. Sustainable Consumption & The Good Life. London: Routledge. 224-243.

Populærvitenskapelige bidrag & debattlinnlegg

 1. Mueller, Martin Lee & Tiril Bryn. 2018. Mot et Sirkumpolart Lakseforum. i: Gaski, Harald; Solbakk, John Trygve & Magne Ove Varsi (red). Sámis – norsk-samisk tidsskrift. (forthcoming).
 2. Mueller, Martin Lee. 2017. The Salmon Within. i: Taylor, Kenny (red). 2017. Northwords Now. Issue 34/Autumn 2017.

http://northwordsnow.co.uk/userfiles/file/issues/issue34/NNow_34_web.pdf

 1. Mueller, Martin Lee. 2017. Wild Salmon or Farmed: Our Choice Makes Us Human. in: Triple Pundit. People, Planet, Profit. https://www.triplepundit.com/2017/09/book-excerpt/
 2. Mueller, Martin Lee. 2017. FOOD? An Excerpt from Being Salmon, Being Human. in: Journal for Global Transition. https://www.kosmosjournal.org/news/book-an-excerpt-from-being-salmon-being-human/
 3. Mueller, Martin Lee & Katrin Vels. 2017. Fastlås konflikt om ulven. i: Dagsavisen. 20. februar 2017.

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/fastl%C3%A5st-konflikt-om-ulven-1.926626

 1. Mueller, Martin Lee. 2017. Hva vil det si å være laks? i: Tidsskrift for Pedagogikk, Samfunn og Kultur. 1/2017.
 2. Mueller, Martin Lee. 2016. NRK P2 / Kulturhuset. invitert til sendingen fra 12.07.2016.
 3. Martin Lee Mueller. 2016. Å Fiskeliggjøre Fisken (intervju). i: Morgenbladet 24/2016.
 4. Tom Hardy (med Martin Lee Mueller & Andreas Leonardsen). 2016. Opptatt av forholdet mellom mennesker og laks. i: Ságat. juli 2016.
 5. Martin Lee Mueller. 2016. Tankar om laksen (intervju). i: Nationen. august 2016.
 6. Mueller, Martin Lee. 2015. Ecophilosophy in a Nutshell. https://www.kulturstudier.no/m/files/Ecophilosophy-in-a-Nutshell-Amartya_(1).pdf
 7. Mueller, Martin Lee. 2013. Havet i mine årer. i: Magasin for Kultur og Natur. http://www.kulturverk.com/2013/06/21/havet-i-mine-arer/
 8. Mueller, Martin Lee & Katrin Broks. 2013. The Agony of Elephants. i: The Baltic Times. http://www.baltictimes.com/news/articles/33031/
 9. Mueller, Martin Lee & Annelie Ott. 2013. Det store dyrepark-paradokset. i: Østlandets Blad. 23. April 2013. http://www.oblad.no/nyheter/nyheter/det-store-dyrepark-paradokset/s/2-2.2610-1.7858085
 10. Mueller, Martin Lee et al. 2012. Den norske petroholismen. i: Aftenposten. 12.11.2012.
 11. Mueller, Martin Lee. På oljekjøret. i: Klassekampen. 11.10.2011.
 12. Mueller, Martin Lee et al. 2011. Grønn reform vs. grønn revolusjon. i: Dagsavisen. 23.05.2011.

Diverse aktiviteter:

 • Boken “Being Salmon, Being Human” (2017) inspirerte fortellerteaterforestillingen «Lakseeventyr», som ble produsert på henholdsvis norsk og engelsk. Forestillingen er et samarbeidsprosjekt med joikeren Torgeir Vassvik (vassvik.com), fortelleren Tiril Bryn (https://www.tirilbryn.com/) og fortelleren og forfatteren Georgiana Keable (http://www.georgiana.net/). Internasjonal urpremiere på festivalen Tradfest, Edinburgh, våren 2017; norsk urpremiere i Tana, sommeren 2018. Forestillingen er støttet av Kulturrådet, SPENN, Norsk Utenriksministerium, Fond for Utøvende Kunstnere, Danse- og Teatersentrum.

Norsk trailer: https://www.facebook.com/fortellertirilbryn/videos/1984375081801039/

Engelsk trailer: https://www.youtube.com/watch?v=6pWQe00W6Wk

 • Korist i kammerkoret Vox Humana. voxhumana.no/
 • De siste årene har jeg forelest jevnt ved Universidad Nacional de San Martín, Buenoes Aires, og på Universitet i Oslo.
 • Invitert til å forelese på Schumacher College, UK, våren 2018
 • Styremedlem Ljabru Gård Steinerbarnehage 2018

Innpassing inn i venstre menyen