Nytt studium! 5–årig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, mastergrad

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1- 7 med steinerpedagogikk er en femårig integrert masterutdanning (300 studiepoeng) som kvalifiserer for tilsetting i undervisningsstillinger i offentlig grunnskoles 1.- 7. trinn og steinerskolenenes 1. – 10. trinn. Utdanningen er et samarbeid mellom Steinerhøyskolen og OsloMet og hvor undervisningssted de tre siste år veksler mellom høyskolen og OsloMet. Les mer her: 5-årig mastergrad

2019-02-10T14:49:11+00:00