Gyldendal Akademisk og Steinerhøyskolen inviterer til markering av bokutgivelsen: Ved livets slutt. Filosofiske perspektiver, 29. januar kl. 17.00 – 19.00 i Gyldendalhuset, Sehestedsgate 4

Denne boken handler om pårørende til eldre mennesker ved livets slutt. Hvem er vi som pårørende? Hva gjør det med oss som pårørende å vente på dødens ankomst til en vi er glad i? Hvilke tankeprosesser settes i gang når vi møter livets forgjengelighet på nært hold?  De filosofiske perspektivene i denne boken kommer ikke nødvendigvis med entydige og lettvinte svar på vanskelige spørsmål, men åpner for et refleksjonsrom. Boken henvender seg hovedsakelig til pårørende, helsepersonell som har med eldre døende og deres pårørende å gjøre, og alle dem som interesserer seg for det å være pårørende ved livets slutt.

Program

Påmelding