Bli steinerpedagog!

Målrettet og universell: steinerpedagog og bachelorgrad i pedagogikk

Utdanningene ved Steinerhøyskolen gir deg de kunnskaper og den pedagogiske kompetansen du trenger for å ta jobb i en steinerskole eller -barnehage. Tidligere studenter forteller at overgangen fra studium til arbeid har gått fint og at de var godt rustet til sin nye jobb. En bachelorgrad i pedagogikk åpner opp for videre pedagogiske studier ved norske og internasjonale universiteter og høyskoler. Du utdanner deg til steinerpedagog og undervisningskunstner, og får samtidig en internasjonalt godkjent bachelorutdanning som kan brukes til mange profesjonelle og akademiske karriereveier.

Som steinerpedagog vil du arbeide kreativt og meningsfullt med barn og unge. Barnas rett til å være skapende og aktive i sin egen utvikling og læring står i fokus. Lærernes kompetanse vil da handle om å inspirere barn og unge, om å lede gode læringsprosesser og om å formidle fag på en levende og forståelig måte. Høy motivasjon er et kjennemerke ved steinerpedagogikken. En jobb i skole eller barnehage betyr å møte barn, unge og voksne i lek og glede, i det dypeste alvor og i en felles søken etter å skape et godt og meningsfullt liv.

Kreativ pedagogikk: kunst hver dag

Alle mennesker har en kunstner i seg. Kreativiteten har mange uttrykk; fra å være teoretisk begeistret til å mestre uttrykk i farge og form eller ord og bevegelse. En utdanning i steinerpedagogikk lar deg møte dine åpenbare og skjulte kreative talenter. Her vil du øve dine evner som undervisningskunstner og som utøver i musikk, billedkunst og skuespill. I barnehagen er selve livet et kunstverk, der høytid og hverdagsliv formes som små og store kunstverk. Ingen behersker alle kunstformene i skolen eller barnehagen, men alle vil kunne utvikle sin egen kreativitet.

De dypeste relasjoner: delta i livets viktigste drama

Lærere er virksomme i menneskelivets brennpunkt. I steinerpedagogikken står relasjonene mellom barn og voksne i sentrum. Gjennom å kjenne og respektere hverandre så dypt som bare mulig, skapes et grunnlag for motivasjon og for læring. Barne- og ungdomsårenes uendelige verdi, disse årenes potensial for læring og utvikling gjør pedagogjobben så givende og viktig. Slik kan ditt daglige virke i en skole eller barnehage skape nye muligheter for barn og unge, samtidig som du får ta del i noe av det vakreste og kanskje mest betydningsfulle som skjer i denne verden.

Bærekraftig læring: økologi og samspill

Steinerpedagogikken setter fokus på samspillet mellom natur og kultur. Miljøbevissthet handler om å gjennomskue og motvirke alt det som skader miljøet og bryter ned naturens økologiske mangfold. Men det handler like mye om å bli glad i naturen, i bondegårder og friluftsliv. På steinerskolen og i barnehagen gis dyr og planter en ‘røst’. Ja selv landskapet og geologien kan begynne å tale og være formidlere av den gåtefulle storheten i menneskets fellesskap med naturen. Steinerpedagogikken er dypt engasjert for en bærekraftig fremtid.

Global kompetanse: internasjonale yrkesmuligheter

Som steinerpedagog er du med i et stort internasjonalt nettverk. Det finnes mer en 1000 steinerskoler og dobbelt så mange steinerbarnehager fordelt på alle verdens kontinenter. Med en lærer- eller barnehagelærerutdanning og bachelorgrad i steinerpedagogikk er du godt rustet for kortere eller lengre utenlandsopphold som steinerpedagog. Flere studenter tar et praksisopphold i utlandet i løpet av studietiden.

Våre studier er godkjent og kvalifiserer til studielån fra Statens lånekasse for utdanning

 

2018-01-09T10:31:28+00:00