Ledig 25% stilling ved Steinerhøyskolen: Høyskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis i spesialpedagogikk .

Søkere må ha spesialpedagogisk utdanning (MA), gjerne med fordypning i lese- skrivevansker. Undervisningserfaring som inkluderer spesialpedagogisk arbeid og god kjennskap til steinerpedagogikk vektlegges. Arbeidet vil bestå av undervisning i spesialpedagogiske emner og veiledning. Arbeidssted er Steinerhøyskolen, Professor Dahls gate 30, 0260 Oslo. Studieleder Bente Edlund kan kontaktes for ytterligerer informasjon om stillingen, tel.: 2254059.
Søknad sendes til rektor Dagny Ringheim
Søknadsfrist 10. mai, tiltredelse 1. august 2019.