Fredag 13. september kl. 18.00 – 23.00

Kl. 18.00-21.00: Trash art workshop

Kl. 18.00-18.30: Pedagogikk som livskunst – foredrag og samtale

Kl. 19.00-19.30: Filosofi som livskunst – foredrag og samtale

Kl. 20.00-20.30: Formkrefter i naturen – foredrag og mini-workshop

Kl. 21.00-22.00: Deltagende korkonsert – Syng deg inn i kvelden

Kl. 22.00-23.00: Korkonsert med Vox Humana

Kl. 23.00-00.00: Lyslandskap i et lydlandskap