I en verden hvor mye er digitalisert og samhandling ofte foregår gjennom en skjerm, er det enda viktigere å se og ta vare på de i samfunnet vårt som har behov for litt ekstra oppmerksomhet og omsorg i hverdagen. En sosialpedagog jobber med å tilrettelegge for barn, unge og voksne med særskilte behov, slik at de skal få en like verdifull og givende hverdag som andre i samfunnet. Som sosialpedagog er du kvalifisert til å jobbe på ulike sosialterapautiske institusjoner som gir bo-, arbeids- og kulturtilbud basert på steinerpedagogiske ideer. I tillegg har du mulighet til å jobbe med elever med lærevansker og ulike sosiale utfordringer på Steinerskoler. I Norge har vi i tillegg fire Steinerskoler som tilbyr et tilrettelagt læringsmiljø for de elevene som har spesielle behov. 

Hva er sosialpedagogikk?

Sosialpedagogikk er et fagområde som plasserer seg mellom sosiologi og pedagogikk. Fagfeltet retter seg mot oppdragelse og undervisning basert på sosialisering og tilpasning til samfunnet. Antroposofisk sosialpedagogikk er en tverrfaglig aktivitet som omfatter miljøarbeid, omsorg, oppdragelse, opplæring og veiledning rettet mot barn, unge og voksne med særskilte behov. I tillegg brukes terapautisk-kunstneriske aktiviteter aktivt i den antroposofiske sosialpedagogikken. 

Hva er forskjellen på sosialpedagogikk, vernepleie og spesialpedagogikk?

På Steinerhøyskolen og i det antroposofiske miljøet er sosialpedagogikk et studium og et yrke som i Norge tradisjonelt kalles vernepleie, og i skolesammenheng blir samme yrket ofte kalt spesialpedagogikk. Den antroposofiske sosialpedagogikken baserer seg mer på det danske utdannelsessystemet, hvor sosialpedagogene forholder seg til et bredere fagfelt. Med en sosialpedagogisk utdannelse basert på Steinerskolens ideer blir studentene pedagoger, men ikke med undervisningskompetanse slik som lærere. Sosialpedagoger i Steinerskolen vil ha oppgaver knyttet til sosialterapi, sosialpedagogikk, sosialrådgivning og som ledere av skolefritidsordninger. Arbeidsfeltet er med andre ord større enn vernepleier og spesialpedagog, og derfor har utdannelsen fått betegnelsen sosialpedagogikk. Sosialterapi kombinert med steinerpedagogikken har blitt til sosialpedagogikk. 

Som utdannet sosialpedagog fra Steinerhøyskolen får du kunnskap og kompetanse til å skape et fellesskap med rom for alle og en givende hverdag, uansett hvilke forutsetninger og utgangspunkt hvert enkelt individ har.

Bachelor i sosialpedagogikk på Steinerhøyskolen

Tar du utdanning som sosialpedagog på Steinerhøyskolen vil du få kunnskap fra flere spennende fagområder. Det sosialpedagogiske arbeidet som utøves på Steinerskoler og ulike sosialterapeutriske institusjoner baserer seg på en rekke fagfelt som sosiologi, pedagogikk, psykologi, filosofi, miljøarbeid og kunstneriske metoder. 

Les mer om Steinerhøyskolens 4-årige bachelorgrad i sosialpedagogikk her.

Bachelorgraden er en deltidsutdanning som tas over 4 år. Utdanningen er organisert i en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske delen er organisert i moduler med fire studiesamlinger per studieår, til sammen 16 samlinger i løpet av utdannelsen. Hver samling varer i to uker, og i mellom samlingene er det lagt opp til selvstendige studier, i grupper med litteraturstudier og med skriftlige oppgaver.

I tillegg til den teoretiske delen er det også lagt inn 18 uker med veiledet praksis, tilrettelagt for hver enkelt student. Ni av disse ukene er ekstern praksis og skal tas i forskjellige sosialterapautiske virksomheter. De resterende ni ukene kan tas på egen arbeidsplass, eller du kan gjennomføre praksisen i utlandet.

Her kan du lese mer om å ta praksis i utlandet.