Når du har fullført en bachelorgrad på Steinerhøyskolen er det lett å føle på at hele livet ligger foran deg, men hva betyr egentlig dette i praksis? Med en grad hos oss har du alle muligheter for videre utvikling og kunnskapstilegnelse, enten gjennom videre studier eller gjennom erfaringer fra arbeidslivet.

Gode jobbmuligheter

Med en bachelorgrad fra grunnskolelærer- eller barnehagelærerstudiet på Steinerhøyskolen kvalifiserer du for arbeid på alle steinerskoler eller steinerbarnehager. Behovet for steinerpedagoger er stort, og det er derfor mange stillinger tilgjengelig. En utdanning ved Steinerhøyskolen gir deg dermed svært gode jobbmuligheter.

Internasjonal pedagogikk

Steinerpedagogikken er internasjonal. Det betyr at du etter fullført grad, i tillegg til å kunne jobbe ved institusjoner over hele landet, også har spennende muligheter til å jobbe over store deler av verden. Ønsker du å ta masterutdanning eller annen videreutdanning, kan du også gjøre dette i utlandet.

Samarbeid med OsloMet gir dobbeltkompetanse

Steinerhøyskolen har et samarbeid med OsloMet som kommer våre studenter til gode. Du kan nå ta en femårig master som ved fullført utdanning vil gi en såkalt dobbeltkompetanse; du vil være kvalifisert for å jobbe på både steinerskoler og i offentlige skoler. Studieløpet er delt mellom Steinerhøyskolen og OsloMet: De to første studieår tilbringes på Steinerhøyskolen og de tre neste studieår deles mellom høyskolen og OsloMet.

Bygg på din kompetanse som barnehagelærer

Det kan virke skremmende å låse seg i én retning når du skal velge utdanning, og ettersom det ikke er alle norske byer som har en steinerbarnehage kan enkelte være usikre på om Steinerhøyskolen er det rette valget for dem. Da er det viktig å huske på at du med et påbyggingsår i Barnehagepedagogikk eller Småbarnspedagogikk ved OsloMet, også har kompetansen til å jobbe som pedagogisk leder eller styrer i offentlige norske barnehager. Med dette vil du også ha et bredt pedagogisk grunnlag som du vil ha utbytte av uavhengig av hvor du jobber etter endt utdanning.

Videreutdanning for steinerpedagoger

For steinerpedagoger i arbeid tilbyr vi muligheten for etterutdanning, for å tilpasse oss behovet for kompetanseheving i arbeidslivet. Les mer om kursene og mulighetene vi tilbyr her.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om dine muligheter etter studier på Steinerhøyskolen.