I anledning 100-årsjubileet for steinerpedagogikken inviterer Steinerskolen på Hedemarken, i samarbeid med Høyskolen Innlandet, Campus Hamar, til symposium om bærekraft og livsmestring

Tid: 14. november 16.00 – 19.00

Sted: Høyskolen Innlandet, Campus Hamar, Auditorium 1

Les pressemeldingen her