Forskning 2017-01-20T15:39:20+00:00
Book foreleser

SISTE SAKER

Forskning og utviklingsarbeid

Gert Biesta ved et nasjonalt lærerstevne arrangert av Steinerhøyskolen i oktober 2016

Spørsmål knyttet til hva som er steinerpedagogikkens egenart og plass i samtidsperspektivet, hvordan den pedagogiske praksisen skal utformes og begrunnes og på hvilken måte den steinerpedagogiske tradisjonen kan fornyes, er helt sentrale i Steinerhøyskolens forsknings- og utviklingsarbeid. FoU-arbeidet innebærer en styrking av den akademiske, den profesjonsrettede, den forskningsrettede og den kunstneriske virksomheten ved Steinerhøyskolen og ikke minst vektlegges koblingen mellom disse områdene.

NORENSE – Nordic Research Network for Steiner Education

NORENSE er et nordisk, steinerpedagogisk orientert forskningsråd som gir forskningsmidler og stipender til aktuelle prosjekter samt arrangerer årlige akademiske seminarer. NORENSE ledes og administreres fra Steinerhøyskolen. Rådet i NORENSE består av 12 medlemmer som representerer steinerhøyskolene, steinerskolene, steinerbarnehagene, foreldreforeningene og forbundene i Norge, Sverige og Finland. Les mer om NORENSE her.

Forskningstidsskriftet – RoSE

RoSE – Research on Steiner Education, er et akademisk tidsskrift med fokus på forskning relevant for steinerpedagogikken. Tidsskriftet utgis i samarbeid mellom Steinerhøyskolen og Alanus Universitet i Tyskland. Tidsskriftets artikler er fritt tilgjengelig her.

ENASTE

European Network For Academic Steiner Teacher Ecucation (ENASTE) består av 10 steinerpedagogiske lærerutdanningsinstitusjoner som har eller arbeider for å få akademisk akkreditering. Nettverket har sitt sete i Wien, og her holdes tre årlige konferanser hvor grunnleggende verdier og innhold i lærerutdanningene drøftes. Les mer her.

FRUKT – Forskning, utviklingsarbeid, kunst og tekst

Steinerhøyskolen etablerte et forsknings- og utviklingsarbeid for faglig tilsatte under akronymet FRUKT (Forskning, utviklingsarbeid, kunst og tekst). Medarbeidere ved høyskolens masterstudium har veiledet arbeidet. Slik sikres kontakten mellom alle studieretningene ved Steinerhøyskolen, og det faglige utviklingsarbeidet blir satt inn i et helhetsperspektiv. Følgende tre arbeidsområder inngår som del av FRUKT-arbeidet:

Forskningsprosjekter

 • Læringens mangfold: Hva slags læring og utvikling skjer ved Steinerhøyskolen?
 • An exploratory study into perceptions of decision-making processes in Norwegian Waldorf Schools

Formidlingsprosjekt

 • Steinerpedagogisk lærerutdanning, bakgrunn, intensjoner og arbeidsformer.

Utviklingsprosjekter

 • Iverksetting av nye studieplaner
  • Ny praksisordning
  • Mentor- og veiledningsvirksomhet
  • Større mobilitet for Steinerhøyskolens lærerstudenter
 • Utvidet lærerutdanning
 • Kunst og erkjennelse

Målet med arbeidet innenfor alle de tre områdene, er å styrke og videreutvikle både den akademiske, profesjonsrettede og kunstneriske kompetansen ved høyskolen og å se disse feltene i sammenheng. FRUKT er et pågående langsiktig arbeid.