Steinerpedagogikken feirer 100 år og vi åpner for tidenes største lærerstevne – det er plass til alle som vil delta!

Hvor går ferden de neste 100 år? Hva er umistelig og hva bør fornyes i steinerpedagogikken? Hvordan påvirker vi samfunnet rundt oss og hvordan påvirker samfunnet oss?

Stevnet inneholder et rikt utvalg av grupper man kan delta i; samtalegrupper om fremtidens steinerskole, arbeidsgrupper med kunstneriske- og praktiske øvelser, grupper delt i trinn og ulike fag, grupper for spesialpedagogikk, sosialpedagogikk, fådelt skole, videregående, grønn skole og hjem-skole samarbeid.

Stevnet finner sted i Oslo, på Steinerhøyskolen, Steinerskolen i Bærum, Rudolf steinerskolen i Oslo, Steinerskolen på Nordstrand og på Ljabruskolen 20. og 21. september.

Påmelding gjøres her  link – https://steinerhoyskolen.pameldingssystem.no/pamelding-11