Faglige ansatte på Steinerhøyskolen er invitert til å holde foredrag på internasjonale forskningskonferanser og nasjonale fagdager om utdanning:

Forskningskonferanser:

August 2019:

Førstelektor Marius Wahl Gran holder foredrag om tavleundervisning som performance i Oslo på internasjonal konferanse: Art in Education, OsloMet:

https://www.oslomet.no/om/arrangement/art-in-education

 

Professor Henrik Holm holder foredrag om estetisk erfaring og Artistic Research i utdanning på internasjonal konferanse: Art in Education, OsloMet:

https://www.oslomet.no/om/arrangement/art-in-education

 

September 2019:

Professor Henrik Holm holder foredrag om estetiske bekrivelser av religiøse erfaringer i Augustins Bekjennelser i et utdanningsfaglig perspektiv (Philosophy of Education) på European Education Research Association (EERA)-konferansen i Hamburg: ‘Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future’:

https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/

 

Desember 2019:

Førsteamanuensis Martin Lee Müller holder foredrag om laks, mennesket og væren på internasjonal konferanse om laksens fremtid i Cambridge:

https://yearofthesalmon.org/salmon_event/owned-by-everyone-the-plight-poetry-and-science-of-the-salmon/

 

Professor Henrik Holm holder foredrag om estetisk dannelse i en digital kultur i Karlsruhe på internasjonal konferanse, arrangert av Staatliche Hochschule für Gestaltung Karslruhe og Universitetet i Vancouver, om Adorno and the media: https://dgphil.de/uploads/media/1557337058-21.pdf

 

Nasjonale fagdager på andre høgskoler og universiteter:

Torsdag 17. oktober 2019:

Førsteamanuensis Anne-Mette Stabel og professor Markus Lindholm deltar på dagsseminar om Steinerskolen, en alternativ skole i 100 år på Universitetet i Agder.

 

Torsdag 14. november.

Førsteamanuensis Anne-Mette Stabel og høyskolelektor Frode Barkved deltar på paneldebatt «Hva er skolens oppdrag?» og symposium om bærekraft og livsmestring på Høgskolen i Hamar.