The Beautiful Risk of Education

Hvordan kan skolens virkelige motiver, utfordringer og oppgaver forstås?

Gert Biesta har trengt dypt inn i læreryrkets intime og utfordrende problemstillinger. Hva står på spill når elever og lærere er sammen på skolen? Hva betyr det å undervise et annet menneske? Hva vil det si å være voksen?

På denne konferansen er temaet de risikofylte relasjonene som gjør skolen så kompleks, så full av mening og av utfordringer. Biesta tegner et dynamisk og varmt bilde av skolen, der nærhet, frihet, respekt og etikk blir forstått på en ny og konkret måte.

Vi har samlet et knippe lærerutdannere og lærere som skal utdype og reflektere over Biestas perspektiv, utfra sin erfaring og sitt ståsted. Hvordan kan vi som utdanner lærere og vi som vil bli lærere bruke Biestas tanker i vårt arbeid? Kom for å bli løftet og inspirert!

 

”Biesta minner oss om at spørsmålet om hva det betyr å være menneske, ikke bare er et filosofisk spørsmål. Det er også et pedagogisk, politisk og eksistensielt spørsmål om hvordan vi kan være eller bli handlende og ansvarlige subjekter. Subjektivitet er ikke et resultat, heller ikke et læringsresultat. Subjektiviteten blir snarere til i et usikkert landskap, avhengig av andre mennesker i verden. Den pedagogiske situasjonen er på denne måten grunnleggende sosial og relasjonell og derfor grunnleggende usikker. 

– Herner Sæverot fra Universitetet i Bergen i forordet til den norske utgaven av ”Utdannelsens vidunderlige risiko”

 

Gert J.J. Biesta, se www.gertbiesta.com, er professor i pedagogikk ved Brunel University London. Han beskrives for tiden som en av verdens ledende tenkere innenfor utdanningsfilosofi og har blant annet skrevet «Beyond Learning» (2006), «Good Education in the Age of Measurement» (2010) og «The Beautiful Risk of Education» (2013).

Her melder du deg på

 

(dersom du skal delta på lærerstevnet, skal du ikke melde deg på konferansen i tillegg da denne er inkludert i felleslærerstevnets påmelding)
2018-01-09T10:20:44+00:00