Vi lever i dag i et svært materialistisk samfunn, hvor alt og alle ønsker å påvirke våre holdninger og valgene vi tar. Derfor er det desto viktigere å være sterk, og lære seg å ta gode valg. Vi trenger mennesker som er tilstede, bevisste, kreative, og som har en vurderingsevne. Mennesker som kan fokusere og gå i dybden på ulike perspektiver og verdier. Vi i Steinerskolen vil at både barn og voksne skal kjenne seg selv og vite hva de kan. Vi vil utdanne gode lærere som kjenner sine styrker og svakheter, og som er trygg på seg selv og sine omgivelser.

Klikk her for å se våre studietilbud.

Med fokus på læring og prosess kommer resultatene av seg selv

Steinerpedagogikken er opptatt av hvert enkelte individs ressurser – hvilke egenskaper kan utvikles videre? I lærerutdanningen på Steinerhøyskolen handler det om å utdanne lærere som ser muligheter og styrker hos sine elever, og som kan legge til rette for utvikling av iboende egenskaper. Våre studenter skal lære seg å male med en bred pensel. De skal se individet og dets utgangspunkt, og ta hensyn til enkeltindividets utvikling. Alle barn skal få muligheten til å lykkes ut fra de evner som de har. Som lærerstudent på Steinerhøyskolen lærer du å jobbe systematisk med å legge til rette for at barn skal få muligheten til å lykkes, gjennom å utforske, stille spørsmål og møte ulike situasjoner. Vi har et fokus på troen på individet og dets muligheter, ikke dets begrensninger.

Aktive lærere og aktive elever

Det blir mye tid foran en skjerm og stillesitting i dagens samfunn. Mange barn beveger seg for lite og har liten grad av nærkontakt med naturen. Kunst og kultur spiller en stor rolle i Steinerpedagogikken, og de kunstneriske arbeidsmetodene knytter læring til fantasi, kreativitet og livsglede. Vi bruker musikk, bevegelse, fortelling og visuell kunst i alle våre fag, slik at elevene får muligheten til å tilegne seg kunnskapen gjennom flere uttrykk og perspektiver.

En bærekraftig fremtid med Steinerskolelærere

Det har den siste tiden endelig blitt et økt fokus på å ta bærekraftige og miljøvennlige valg, og å leve i relasjon med naturen. Det har vi i Steinerskolen alltid gjort, og det er fint å se at flere nå er med på den samme tankegangen. Nærhet og forståelse for naturen er en del av læreplanen for Steinerskolene, helt ned til barneskolen og videre gjennom hele skolegangen. Vi vil at alle våre elever og studenter, fra barnehage, grunnskole og hele veien til masterstudiet skal gå i skogen, forundre seg over mosen og det bitte lille insektet. Som Steinerskolelærer kan du bidra til at flere tar gode og bærekraftige valg i fremtiden. 

Her kan du lese mer om hvilke muligheter du har etter fullført grad på Steinerhøyskolen.

Ønsker du å gjøre en forskjell i barn og unges liv og hverdag? Søk utdanning som lærer eller barneskolelærer på Steinerhøyskolen i dag.